1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

ภูเก็ต(HKT) กรุงเทพ(BKK)

จาก:ภูเก็ต(HKT)

ปลายทาง:กรุงเทพ(BKK)

กรุงเทพ(BKK) ภูเก็ต(HKT)

จาก:กรุงเทพ(BKK)

ปลายทาง:ภูเก็ต(HKT)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB5,702
 • THB12,333

กรองตามสายการบิน

การบิินไทย 飛行機 最安値การบิินไทย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,703
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย (TG226)

  • 2025/02/1707:30
  • ภูเก็ต
  • 2025/02/17 08:55
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย (TG225)

  • 2025/02/1722:40
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2025/02/17 23:59
  • ภูเก็ต
  • 1h 19m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

บนปฏิทิน ภูเก็ต⇔กรุงเทพ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ภูเก็ต จาก กรุงเทพ(DMK) THB3,214~ ภูเก็ต จาก กรุงเทพ(BKK) THB3,522~

การบิินไทย 飛行機 最安値การบิินไทย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,007
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย (TG226)

  • 2025/02/1707:30
  • ภูเก็ต
  • 2025/02/17 08:55
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย (TG221)

  • 2025/02/1718:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2025/02/17 20:00
  • ภูเก็ต
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

การบิินไทย 飛行機 最安値การบิินไทย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,334
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย (TG226)

  • 2025/02/1707:30
  • ภูเก็ต
  • 2025/02/17 08:55
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย (TG217)

  • 2025/02/1717:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2025/02/17 19:00
  • ภูเก็ต
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

การบิินไทย 飛行機 最安値การบิินไทย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,380
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย (TG202)

  • 2025/02/1709:50
  • ภูเก็ต
  • 2025/02/17 11:20
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย (TG225)

  • 2025/02/1722:40
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2025/02/17 23:59
  • ภูเก็ต
  • 1h 19m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

การบิินไทย 飛行機 最安値การบิินไทย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,380
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย (TG212)

  • 2025/02/1716:05
  • ภูเก็ต
  • 2025/02/17 17:35
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย (TG225)

  • 2025/02/1722:40
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2025/02/17 23:59
  • ภูเก็ต
  • 1h 19m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

การบิินไทย 飛行機 最安値การบิินไทย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,684
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย (TG202)

  • 2025/02/1709:50
  • ภูเก็ต
  • 2025/02/17 11:20
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย (TG221)

  • 2025/02/1718:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2025/02/17 20:00
  • ภูเก็ต
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

การบิินไทย 飛行機 最安値การบิินไทย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,800
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย (TG206)

  • 2025/02/1711:50
  • ภูเก็ต
  • 2025/02/17 13:20
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย (TG225)

  • 2025/02/1722:40
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2025/02/17 23:59
  • ภูเก็ต
  • 1h 19m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

การบิินไทย 飛行機 最安値การบิินไทย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,800
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย (TG208)

  • 2025/02/1713:40
  • ภูเก็ต
  • 2025/02/17 15:10
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย (TG225)

  • 2025/02/1722:40
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2025/02/17 23:59
  • ภูเก็ต
  • 1h 19m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน
$(function() { $('.header_service_menu li').css('width', '50%'); });