1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

ภูเก็ต(HKT) นาโกย่า(NGO)

จาก:ภูเก็ต(HKT)

ปลายทาง:นาโกย่า(NGO)

นาโกย่า(NGO) ภูเก็ต(HKT)

จาก:นาโกย่า(NGO)

ปลายทาง:ภูเก็ต(HKT)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB16,031

กรองตามสายการบิน

ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,033
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU8618,MU529)

  • 2024/06/1400:05
  • ภูเก็ต
  • 2024/06/14 12:35
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 10h 30m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU8638,MU8655)

  • 2024/06/1416:00
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2024/06/15 (+1) 17:30
  • ภูเก็ต
  • 27h 30m
ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

บนปฏิทิน ภูเก็ต⇔นาโกย่า ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ภูเก็ต จาก นาโกย่า(NGO) THB16,031~

ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,504
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU8618,MU529)

  • 2024/06/1400:05
  • ภูเก็ต
  • 2024/06/14 12:35
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 10h 30m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU720,MU8655)

  • 2024/06/1417:00
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2024/06/15 (+1) 17:30
  • ภูเก็ต
  • 26h 30m
ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,760
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU8618,MU529)

  • 2024/06/1400:05
  • ภูเก็ต
  • 2024/06/14 12:35
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 10h 30m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU720,MU5818,MU5093)

  • 2024/06/1417:00
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2024/06/15 (+1) 18:00
  • ภูเก็ต
  • 27h 0m
ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,760
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU8618,MU529)

  • 2024/06/1400:05
  • ภูเก็ต
  • 2024/06/14 12:35
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 10h 30m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU720,MU5816,MU5093)

  • 2024/06/1417:00
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2024/06/15 (+1) 18:00
  • ภูเก็ต
  • 27h 0m
ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,760
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU8618,MU529)

  • 2024/06/1400:05
  • ภูเก็ต
  • 2024/06/14 12:35
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 10h 30m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU720,MU9728,MU5093)

  • 2024/06/1417:00
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2024/06/15 (+1) 18:00
  • ภูเก็ต
  • 27h 0m
ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,760
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU8618,MU529)

  • 2024/06/1400:05
  • ภูเก็ต
  • 2024/06/14 12:35
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 10h 30m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU720,MU8463,MU5093)

  • 2024/06/1417:00
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2024/06/15 (+1) 18:00
  • ภูเก็ต
  • 27h 0m
ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,760
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU8618,MU529)

  • 2024/06/1400:05
  • ภูเก็ต
  • 2024/06/14 12:35
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 10h 30m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU720,MU8587,MU5093)

  • 2024/06/1417:00
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2024/06/15 (+1) 18:00
  • ภูเก็ต
  • 27h 0m
ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,760
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU8618,MU529)

  • 2024/06/1400:05
  • ภูเก็ต
  • 2024/06/14 12:35
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 10h 30m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU720,MU5814,MU5093)

  • 2024/06/1417:00
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2024/06/15 (+1) 18:00
  • ภูเก็ต
  • 27h 0m
ดูรายละเอียดเที่ยวบิน
$(function() { $('.header_service_menu li').css('width', '50%'); });