1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

เชียงใหม่(CNX) กรุงเทพ(BKK)

จาก:เชียงใหม่(CNX)

ปลายทาง:กรุงเทพ(BKK)

กรุงเทพ(BKK) เชียงใหม่(CNX)

จาก:กรุงเทพ(BKK)

ปลายทาง:เชียงใหม่(CNX)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB4,371
 • THB14,878

กรองตามสายการบิน

การบิินไทย 飛行機 最安値การบิินไทย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB4,372
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย (TG103)

  • 2024/11/1509:25
  • เชียงใหม่
  • 2024/11/15 10:50
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย (TG102)

  • 2024/11/2007:25
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2024/11/20 08:45
  • เชียงใหม่
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

บนปฏิทิน เชียงใหม่⇔กรุงเทพ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เชียงใหม่ จาก กรุงเทพ(DMK) THB3,209~ เชียงใหม่ จาก กรุงเทพ(BKK) THB3,278~

ไทยไลอ้อนแอร์ 飛行機 最安値ไทยไลอ้อนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB4,484
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ไทยไลอ้อนแอร์ (SL507)

  • 2024/11/1511:40
  • เชียงใหม่
  • 2024/11/15 12:55
  • กรุงเทพ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง)
  • 1h 15m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไทยไลอ้อนแอร์ (SL506)

  • 2024/11/2009:40
  • กรุงเทพ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง)
  • 2024/11/20 10:55
  • เชียงใหม่
  • 1h 15m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

ไทยไลอ้อนแอร์ 飛行機 最安値ไทยไลอ้อนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB4,484
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ไทยไลอ้อนแอร์ (SL507)

  • 2024/11/1511:40
  • เชียงใหม่
  • 2024/11/15 12:55
  • กรุงเทพ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง)
  • 1h 15m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไทยไลอ้อนแอร์ (SL512)

  • 2024/11/2013:40
  • กรุงเทพ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง)
  • 2024/11/20 14:55
  • เชียงใหม่
  • 1h 15m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

ไทยไลอ้อนแอร์ 飛行機 最安値ไทยไลอ้อนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB4,695
 • เส้นทาง 1

  ไทยไลอ้อนแอร์ (SL513)

  • 2024/11/1515:45
  • เชียงใหม่
  • 2024/11/15 17:00
  • กรุงเทพ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง)
  • 1h 15m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไทยไลอ้อนแอร์ (SL506)

  • 2024/11/2009:40
  • กรุงเทพ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง)
  • 2024/11/20 10:55
  • เชียงใหม่
  • 1h 15m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

ไทยไลอ้อนแอร์ 飛行機 最安値ไทยไลอ้อนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB4,695
 • เส้นทาง 1

  ไทยไลอ้อนแอร์ (SL513)

  • 2024/11/1515:45
  • เชียงใหม่
  • 2024/11/15 17:00
  • กรุงเทพ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง)
  • 1h 15m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไทยไลอ้อนแอร์ (SL512)

  • 2024/11/2013:40
  • กรุงเทพ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง)
  • 2024/11/20 14:55
  • เชียงใหม่
  • 1h 15m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

การบิินไทย 飛行機 最安値การบิินไทย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB4,652
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:3.
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย (TG113)

  • 2024/11/1517:05
  • เชียงใหม่
  • 2024/11/15 18:25
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย (TG102)

  • 2024/11/2007:25
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2024/11/20 08:45
  • เชียงใหม่
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

การบิินไทย 飛行機 最安値การบิินไทย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB4,956
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย (TG103)

  • 2024/11/1509:25
  • เชียงใหม่
  • 2024/11/15 10:50
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย (TG104)

  • 2024/11/2010:15
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2024/11/20 11:30
  • เชียงใหม่
  • 1h 15m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

การบิินไทย 飛行機 最安値การบิินไทย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,213
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:3.
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย (TG113)

  • 2024/11/1517:05
  • เชียงใหม่
  • 2024/11/15 18:25
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย (TG104)

  • 2024/11/2010:15
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2024/11/20 11:30
  • เชียงใหม่
  • 1h 15m
  • ไม่หยุด

ดูรายละเอียดเที่ยวบิน
$(function() { $('.header_service_menu li').css('width', '50%'); });