1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ
ภูเก็ต(HKT)กรุงเทพ(BKK)

ต่อคน / ค่าใช้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมจะไม่รวม

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB3,681
 • THB7,951

กรองตามสายการบิน

WEการบินไทยสมายล์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB2,551
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  การบินไทยสมายล์ WE284)

  • 2019/04/2519:50
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 21:15
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การบินไทยสมายล์ WE275)

  • 2019/04/2715:45
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 17:05
  • ภูเก็ต
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน ภูเก็ต⇔กรุงเทพ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ภูเก็ต จาก กรุงเทพ(DMK) THB1,537~

ภูเก็ต จาก กรุงเทพ(BKK) THB3,251~

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB4,185
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG272)

  • 2019/04/2510:20
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 11:50
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG287)

  • 2019/04/2721:55
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 23:20
  • ภูเก็ต
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB4,185
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG286)

  • 2019/04/2516:10
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 17:40
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG287)

  • 2019/04/2721:55
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 23:20
  • ภูเก็ต
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB4,185
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG278)

  • 2019/04/2519:10
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 20:40
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG287)

  • 2019/04/2721:55
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 23:20
  • ภูเก็ต
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB4,185
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG280)

  • 2019/04/2522:10
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 23:40
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG287)

  • 2019/04/2721:55
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 23:20
  • ภูเก็ต
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB4,672
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG284)

  • 2019/04/2517:25
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 18:55
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG287)

  • 2019/04/2721:55
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 23:20
  • ภูเก็ต
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB4,873
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG272)

  • 2019/04/2510:20
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 11:50
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG271)

  • 2019/04/2708:05
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 09:30
  • ภูเก็ต
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB4,873
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG272)

  • 2019/04/2510:20
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 11:50
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG283)

  • 2019/04/2708:50
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 10:15
  • ภูเก็ต
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด