1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ
ภูเก็ต(HKT)โซล(SEL)

ต่อคน / ค่าใช้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมจะไม่รวม

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB18,642
 • THB14,257

กรองตามสายการบิน

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB7,739
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU9858,MU5041)

  • 2019/04/2523:00
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/26 (+1) 11:55
  • อินชอน
  • 10h 55m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU580,MU2813)

  • 2019/04/2912:15
  • อินชอน
  • 2019/04/30 (+1) 00:20
  • ภูเก็ต
  • 14h 5m

บนปฏิทิน ภูเก็ต⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ภูเก็ต จาก โซล(ICN) THB9,290~

ภูเก็ต จาก โซล(GMP) THB11,193~

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB11,494
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX5213,CX412)

  • 2019/04/2512:00
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/26 (+1) 05:55
  • อินชอน
  • 15h 55m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX415,CX5214)

  • 2019/04/2908:40
  • อินชอน
  • 2019/04/29 17:25
  • ภูเก็ต
  • 10h 45m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB11,494
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX5213,CX412)

  • 2019/04/2512:00
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/26 (+1) 05:55
  • อินชอน
  • 15h 55m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX417,CX5214)

  • 2019/04/2910:15
  • อินชอน
  • 2019/04/29 17:25
  • ภูเก็ต
  • 9h 10m

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB14,761
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ748)

  • 2019/04/2501:30
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 09:35
  • อินชอน
  • 6h 5m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ747)

  • 2019/04/2919:50
  • อินชอน
  • 2019/04/30 (+1) 00:10
  • ภูเก็ต
  • 6h 20m
  • ไม่หยุด

LJจินแอร์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB15,105
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG222,LJ4)

  • 2019/04/2520:35
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/26 (+1) 09:30
  • อินชอน
  • 10h 55m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ไชน่า CA402,CA413)

  • 2019/04/2914:40
  • อินชอน
  • 2019/04/29 23:00
  • ภูเก็ต
  • 10h 20m

CAแอร์ไชน่า

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB9,487
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  แอร์ไชน่า CA414,CA401)

  • 2019/04/2500:15
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 12:40
  • อินชอน
  • 10h 25m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ไชน่า CA402,CA413)

  • 2019/04/2914:40
  • อินชอน
  • 2019/04/29 23:00
  • ภูเก็ต
  • 10h 20m

CAแอร์ไชน่า

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB9,487
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  แอร์ไชน่า CA822,CA123)

  • 2019/04/2500:40
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 11:35
  • อินชอน
  • 8h 55m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ไชน่า CA402,CA413)

  • 2019/04/2914:40
  • อินชอน
  • 2019/04/29 23:00
  • ภูเก็ต
  • 10h 20m

CAแอร์ไชน่า

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB12,841
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  เสฉวนแอร์ไลน์ 3U8926,CA401)

  • 2019/04/2500:25
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 12:40
  • อินชอน
  • 10h 15m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ไชน่า CA172,3U8809)

  • 2019/04/2912:45
  • อินชอน
  • 2019/04/29 22:55
  • ภูเก็ต
  • 12h 10m