1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ
ภูเก็ต(HKT)โอซาก้า(OSA)

ต่อคน / ค่าใช้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมจะไม่รวม

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB18,407

กรองตามสายการบิน

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB12,447
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX5213,CX566)

  • 2019/04/2512:00
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/26 (+1) 06:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 16h 30m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX595,KA212)

  • 2019/04/2917:00
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2019/04/30 (+1) 11:00
  • ภูเก็ต
  • 20h 0m

บนปฏิทิน ภูเก็ต⇔โอซาก้า ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ภูเก็ต จาก โอซาก้า(KIX) THB9,468~

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB12,447
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงดรากอนแอร์ไลน์ KA213,CX566)

  • 2019/04/2512:00
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/26 (+1) 06:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 16h 30m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX595,CX5212)

  • 2019/04/2917:00
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2019/04/30 (+1) 11:00
  • ภูเก็ต
  • 20h 0m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB12,447
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงดรากอนแอร์ไลน์ KA213,CX566)

  • 2019/04/2512:00
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/26 (+1) 06:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 16h 30m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX595,KA212)

  • 2019/04/2917:00
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2019/04/30 (+1) 11:00
  • ภูเก็ต
  • 20h 0m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB12,447
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:3.
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX5265,CX566)

  • 2019/04/2518:40
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/26 (+1) 06:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 9h 50m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX595,KA212)

  • 2019/04/2917:00
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2019/04/30 (+1) 11:00
  • ภูเก็ต
  • 20h 0m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB12,447
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:3.
 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงดรากอนแอร์ไลน์ KA265,CX566)

  • 2019/04/2518:40
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/26 (+1) 06:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 9h 50m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX595,CX5212)

  • 2019/04/2917:00
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2019/04/30 (+1) 11:00
  • ภูเก็ต
  • 20h 0m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB12,447
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:3.
 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงดรากอนแอร์ไลน์ KA265,CX566)

  • 2019/04/2518:40
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/26 (+1) 06:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 9h 50m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX595,KA212)

  • 2019/04/2917:00
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2019/04/30 (+1) 11:00
  • ภูเก็ต
  • 20h 0m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB12,447
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX5213,CX566)

  • 2019/04/2512:00
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/26 (+1) 06:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 16h 30m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX595,CX5212)

  • 2019/04/2917:00
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2019/04/30 (+1) 11:00
  • ภูเก็ต
  • 20h 0m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB12,447
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:3.
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX5265,CX566)

  • 2019/04/2518:40
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/26 (+1) 06:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 9h 50m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX595,CX5212)

  • 2019/04/2917:00
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2019/04/30 (+1) 11:00
  • ภูเก็ต
  • 20h 0m