1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ
ภูเก็ต(HKT)นาโกย่า(NGO)

ต่อคน / ค่าใช้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมจะไม่รวม

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB12,568
 • THB15,278

กรองตามสายการบิน

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB5,032
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU9858,MU529)

  • 2019/05/2423:00
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/25 (+1) 12:35
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 11h 35m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU720,MU9857)

  • 2019/05/2816:20
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/05/29 (+1) 22:00
  • ภูเก็ต
  • 31h 40m

บนปฏิทิน ภูเก็ต⇔นาโกย่า ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ภูเก็ต จาก นาโกย่า(NGO) THB11,384~

CZไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB7,319
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ CZ6064,CZ379)

  • 2019/05/2416:40
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/25 (+1) 21:15
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 26h 35m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ CZ380,CZ6057)

  • 2019/05/2809:15
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/05/29 (+1) 00:25
  • ภูเก็ต
  • 17h 10m

SQสิงคโปร์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB19,211
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ5055,SQ672)

  • 2019/05/2417:50
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/25 (+1) 09:05
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 13h 15m
 • เส้นทาง 2

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ671,SQ5058)

  • 2019/05/2810:30
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/05/28 19:20
  • ภูเก็ต
  • 10h 50m

CAแอร์ไชน่า

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB12,579
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  แอร์ไชน่า CA822,CA159)

  • 2019/05/2400:40
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 20:45
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 18h 5m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ไชน่า CA160,CA821)

  • 2019/05/2808:45
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/05/28 23:40
  • ภูเก็ต
  • 16h 55m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB20,012
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5788,JL738)

  • 2019/05/2419:10
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/25 (+1) 08:15
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 11h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL737,JL5989)

  • 2019/05/2810:25
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/05/28 18:20
  • ภูเก็ต
  • 9h 55m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB20,012
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5788,JL738)

  • 2019/05/2419:10
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/25 (+1) 08:15
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 11h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL737,JL5787)

  • 2019/05/2810:25
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/05/28 21:10
  • ภูเก็ต
  • 12h 45m

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB21,327
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ748,OZ124)

  • 2019/05/2401:30
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 17:50
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 14h 20m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ121,OZ747)

  • 2019/05/2811:05
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/05/29 (+1) 00:10
  • ภูเก็ต
  • 15h 5m

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB22,442
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE638,KE741)

  • 2019/05/2400:40
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 12:30
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 9h 50m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE742,KE637)

  • 2019/05/2813:40
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/05/28 23:15
  • ภูเก็ต
  • 11h 35m