1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB7,577
 • THB17,002

กรองตามสายการบิน

มาเลเซียแอร์ไลน์ 飛行機 最安値มาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,579
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH787)

  • 2023/07/1110:30
  • ภูเก็ต
  • 2023/07/11 13:00
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH794)

  • 2023/07/1212:55
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2023/07/12 13:20
  • ภูเก็ต
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน ภูเก็ต⇔กัวลาลัมเปอร์ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ภูเก็ต จาก กัวลาลัมเปอร์(KUL) THB7,577~

มาเลเซียแอร์ไลน์ 飛行機 最安値มาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,225
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH787)

  • 2023/07/1110:30
  • ภูเก็ต
  • 2023/07/11 13:00
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH786)

  • 2023/07/1209:10
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2023/07/12 09:45
  • ภูเก็ต
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด

มาเลเซียแอร์ไลน์ 飛行機 最安値มาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB9,345
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:6.
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH795)

  • 2023/07/1114:05
  • ภูเก็ต
  • 2023/07/11 16:40
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH794)

  • 2023/07/1212:55
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2023/07/12 13:20
  • ภูเก็ต
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

มาเลเซียแอร์ไลน์ 飛行機 最安値มาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB9,992
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:6.
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH795)

  • 2023/07/1114:05
  • ภูเก็ต
  • 2023/07/11 16:40
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH786)

  • 2023/07/1209:10
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2023/07/12 09:45
  • ภูเก็ต
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด

บางกอกแอร์เวย์ 飛行機 最安値บางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,919
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG4511)

  • 2023/07/1110:30
  • ภูเก็ต
  • 2023/07/11 13:00
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG4516)

  • 2023/07/1212:55
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2023/07/12 13:20
  • ภูเก็ต
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

บางกอกแอร์เวย์ 飛行機 最安値บางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,919
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG4511)

  • 2023/07/1110:30
  • ภูเก็ต
  • 2023/07/11 13:00
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG4512)

  • 2023/07/1209:10
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2023/07/12 09:45
  • ภูเก็ต
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด

บางกอกแอร์เวย์ 飛行機 最安値บางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,412
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG4515)

  • 2023/07/1114:05
  • ภูเก็ต
  • 2023/07/11 16:40
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG4516)

  • 2023/07/1212:55
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2023/07/12 13:20
  • ภูเก็ต
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

บางกอกแอร์เวย์ 飛行機 最安値บางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,412
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG4515)

  • 2023/07/1114:05
  • ภูเก็ต
  • 2023/07/11 16:40
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG4512)

  • 2023/07/1209:10
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2023/07/12 09:45
  • ภูเก็ต
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด