1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ
ภูเก็ต(HKT)หาดใหญ่(HDY)

ต่อคน / ค่าใช้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมจะไม่รวม

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB4,913
 • THB6,633

กรองตามสายการบิน

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB3,784
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG298)

  • 2019/04/2507:30
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 08:30
  • หาดใหญ่
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG299)

  • 2019/04/2709:20
  • หาดใหญ่
  • 2019/04/27 10:20
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน ภูเก็ต⇔หาดใหญ่ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ภูเก็ต จาก หาดใหญ่(HDY) THB3,491~

WEการบินไทยสมายล์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB5,504
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  การบินไทยสมายล์ WE284,WE259)

  • 2019/04/2519:50
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/26 (+1) 07:35
  • หาดใหญ่
  • 11h 45m
 • เส้นทาง 2

  การบินไทยสมายล์ WE260,WE275)

  • 2019/04/2708:15
  • หาดใหญ่
  • 2019/04/27 17:05
  • ภูเก็ต
  • 8h 50m

TGการบิินไทย

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB15,220
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG226,TG2261)

  • 2019/04/2507:20
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 13:00
  • หาดใหญ่
  • 5h 40m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG2260,TG2207)

  • 2019/04/2708:15
  • หาดใหญ่
  • 2019/04/27 13:40
  • ภูเก็ต
  • 5h 25m

TGการบิินไทย

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB15,220
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG226,TG2261)

  • 2019/04/2507:20
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 13:00
  • หาดใหญ่
  • 5h 40m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG2270,TG2207)

  • 2019/04/2708:55
  • หาดใหญ่
  • 2019/04/27 13:40
  • ภูเก็ต
  • 4h 45m

TGการบิินไทย

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB15,220
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG226,TG2261)

  • 2019/04/2507:20
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 13:00
  • หาดใหญ่
  • 5h 40m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG2270,TG2275)

  • 2019/04/2708:55
  • หาดใหญ่
  • 2019/04/27 17:05
  • ภูเก็ต
  • 8h 10m

TGการบิินไทย

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB15,220
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG226,TG2261)

  • 2019/04/2507:20
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 13:00
  • หาดใหญ่
  • 5h 40m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG2262,TG2283)

  • 2019/04/2713:40
  • หาดใหญ่
  • 2019/04/27 18:55
  • ภูเก็ต
  • 5h 15m

TGการบิินไทย

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB15,220
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG226,TG2265)

  • 2019/04/2507:20
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 15:50
  • หาดใหญ่
  • 8h 30m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG2270,TG2207)

  • 2019/04/2708:55
  • หาดใหญ่
  • 2019/04/27 13:40
  • ภูเก็ต
  • 4h 45m

TGการบิินไทย

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB15,220
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG202,TG2265)

  • 2019/04/2510:00
  • ภูเก็ต
  • 2019/04/25 15:50
  • หาดใหญ่
  • 5h 50m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG2260,TG2207)

  • 2019/04/2708:15
  • หาดใหญ่
  • 2019/04/27 13:40
  • ภูเก็ต
  • 5h 25m