1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ
ภูเก็ต(HKT)ฟูกุโอกะ(FUK)

ต่อคน / ค่าใช้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมจะไม่รวม

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB12,110
 • THB25,998

กรองตามสายการบิน

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB5,032
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU9858,MU517)

  • 2019/05/2423:00
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/25 (+1) 12:55
  • ฟูกุโอกะ
  • 11h 55m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5088,MU9857)

  • 2019/05/2818:15
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/05/29 (+1) 22:00
  • ภูเก็ต
  • 29h 45m

บนปฏิทิน ภูเก็ต⇔ฟูกุโอกะ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ภูเก็ต จาก ฟูกุโอกะ(FUK) THB10,631~

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB19,898
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ748,OZ134)

  • 2019/05/2401:30
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 13:50
  • ฟูกุโอกะ
  • 10h 20m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ9624,OZ747)

  • 2019/05/2816:45
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/05/29 (+1) 00:10
  • ภูเก็ต
  • 9h 25m

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB19,898
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ748,OZ136)

  • 2019/05/2401:30
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 19:40
  • ฟูกุโอกะ
  • 16h 10m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ9624,OZ747)

  • 2019/05/2816:45
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/05/29 (+1) 00:10
  • ภูเก็ต
  • 9h 25m

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB20,183
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ748,OZ9623)

  • 2019/05/2401:30
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 15:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 12h 0m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ9624,OZ747)

  • 2019/05/2816:45
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/05/29 (+1) 00:10
  • ภูเก็ต
  • 9h 25m

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB20,469
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ748,OZ134)

  • 2019/05/2401:30
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 13:50
  • ฟูกุโอกะ
  • 10h 20m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ133,OZ747)

  • 2019/05/2814:50
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/05/29 (+1) 00:10
  • ภูเก็ต
  • 11h 20m

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB20,469
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ748,OZ136)

  • 2019/05/2401:30
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 19:40
  • ฟูกุโอกะ
  • 16h 10m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ133,OZ747)

  • 2019/05/2814:50
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/05/29 (+1) 00:10
  • ภูเก็ต
  • 11h 20m

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB20,755
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ748,OZ9623)

  • 2019/05/2401:30
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 15:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 12h 0m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ133,OZ747)

  • 2019/05/2814:50
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/05/29 (+1) 00:10
  • ภูเก็ต
  • 11h 20m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB20,527
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5986,JL32,JL333)

  • 2019/05/2406:45
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 21:20
  • ฟูกุโอกะ
  • 12h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL332,JL33,JL5987)

  • 2019/05/2821:00
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/05/29 (+1) 09:30
  • ภูเก็ต
  • 14h 30m