1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB8,246
 • THB11,776

กรองตามสายการบิน

บางกอกแอร์เวย์ 飛行機 最安値บางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,247
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG250)

  • 2022/07/0209:30
  • ภูเก็ต
  • 2022/07/02 10:25
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 0h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG251)

  • 2022/07/0608:00
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2022/07/06 09:00
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน ภูเก็ต⇔เกาะสมุย ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ภูเก็ต จาก เกาะสมุย(USM) THB7,671~

บางกอกแอร์เวย์ 飛行機 最安値บางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,247
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG250)

  • 2022/07/0209:30
  • ภูเก็ต
  • 2022/07/02 10:25
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 0h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG257)

  • 2022/07/0618:15
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2022/07/06 19:15
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

บางกอกแอร์เวย์ 飛行機 最安値บางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,482
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG250)

  • 2022/07/0209:30
  • ภูเก็ต
  • 2022/07/02 10:25
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 0h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG253)

  • 2022/07/0611:00
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2022/07/06 12:00
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

บางกอกแอร์เวย์ 飛行機 最安値บางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB11,776
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG274,PG171)

  • 2022/07/0214:45
  • ภูเก็ต
  • 2022/07/02 18:50
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 4h 5m
 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG251)

  • 2022/07/0608:00
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2022/07/06 09:00
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

บางกอกแอร์เวย์ 飛行機 最安値บางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB11,776
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG274,PG171)

  • 2022/07/0214:45
  • ภูเก็ต
  • 2022/07/02 18:50
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 4h 5m
 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG257)

  • 2022/07/0618:15
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2022/07/06 19:15
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

บางกอกแอร์เวย์ 飛行機 最安値บางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB11,776
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG274,PG183)

  • 2022/07/0214:45
  • ภูเก็ต
  • 2022/07/02 19:25
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 4h 40m
 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG251)

  • 2022/07/0608:00
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2022/07/06 09:00
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

บางกอกแอร์เวย์ 飛行機 最安値บางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB11,776
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG274,PG183)

  • 2022/07/0214:45
  • ภูเก็ต
  • 2022/07/02 19:25
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 4h 40m
 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG257)

  • 2022/07/0618:15
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2022/07/06 19:15
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

บางกอกแอร์เวย์ 飛行機 最安値บางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,038
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG274,PG171)

  • 2022/07/0214:45
  • ภูเก็ต
  • 2022/07/02 18:50
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 4h 5m
 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG253)

  • 2022/07/0611:00
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2022/07/06 12:00
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด