1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ
ภูเก็ต(HKT)เกาะสมุย(USM)

ต่อคน / ค่าใช้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมจะไม่รวม

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB8,196
 • THB10,484

กรองตามสายการบิน

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB6,864
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG252)

  • 2019/05/2409:35
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 10:30
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 0h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG251)

  • 2019/05/2608:00
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/05/26 09:00
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน ภูเก็ต⇔เกาะสมุย ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ภูเก็ต จาก เกาะสมุย(USM) THB7,024~

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB6,864
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG252)

  • 2019/05/2409:35
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 10:30
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 0h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG255)

  • 2019/05/2614:30
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/05/26 15:30
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB6,864
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG252)

  • 2019/05/2409:35
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 10:30
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 0h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG257)

  • 2019/05/2617:30
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/05/26 18:30
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB6,864
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG252)

  • 2019/05/2409:35
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 10:30
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 0h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG291)

  • 2019/05/2619:10
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/05/26 20:10
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB6,864
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG250)

  • 2019/05/2411:25
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 12:20
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 0h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG251)

  • 2019/05/2608:00
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/05/26 09:00
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB6,864
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG250)

  • 2019/05/2411:25
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 12:20
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 0h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG255)

  • 2019/05/2614:30
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/05/26 15:30
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB6,864
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG250)

  • 2019/05/2411:25
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 12:20
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 0h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG257)

  • 2019/05/2617:30
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/05/26 18:30
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB6,864
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG250)

  • 2019/05/2411:25
  • ภูเก็ต
  • 2019/05/24 12:20
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 0h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG291)

  • 2019/05/2619:10
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/05/26 20:10
  • ภูเก็ต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด