1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ
เชียงใหม่(CNX)นาโกย่า(NGO)

ต่อคน / ค่าใช้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมจะไม่รวม

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB34,346
 • THB25,354

กรองตามสายการบิน

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB17,455
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU206,MU5521,MU2005)

  • 2019/04/2514:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 16:10
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 23h 15m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ CZ6056,CZ3033)

  • 2019/04/2915:20
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/04/30 (+1) 17:50
  • เชียงใหม่
  • 28h 30m

บนปฏิทิน เชียงใหม่⇔นาโกย่า ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เชียงใหม่ จาก นาโกย่า(NGO) THB12,187~

CZไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB19,462
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:8.
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ CZ8328,CZ379)

  • 2019/04/2511:30
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 21:15
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 31h 45m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ CZ6056,CZ3033)

  • 2019/04/2915:20
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/04/30 (+1) 17:50
  • เชียงใหม่
  • 28h 30m

CZไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB22,958
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:8.
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ CZ8328,CZ379)

  • 2019/04/2511:30
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 21:15
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 31h 45m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ CZ380,CZ8327)

  • 2019/04/2909:15
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/04/30 (+1) 10:25
  • เชียงใหม่
  • 27h 10m

CZไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB22,958
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:8.
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ CZ8328,CZ379)

  • 2019/04/2511:30
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 21:15
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 31h 45m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ CZ6056,CZ8327)

  • 2019/04/2915:20
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/04/30 (+1) 10:25
  • เชียงใหม่
  • 21h 5m

CZไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB23,016
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:8.
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ CZ3034,CZ379)

  • 2019/04/2518:50
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 21:15
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 24h 25m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ CZ6056,CZ3033)

  • 2019/04/2915:20
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/04/30 (+1) 17:50
  • เชียงใหม่
  • 28h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB27,945
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5990,JL738)

  • 2019/04/2519:00
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 07:50
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 10h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL737,PG219)

  • 2019/04/2910:00
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/04/29 18:15
  • เชียงใหม่
  • 10h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB27,945
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG220,JL738)

  • 2019/04/2519:00
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 07:50
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 10h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL737,JL5993)

  • 2019/04/2910:00
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/04/29 18:15
  • เชียงใหม่
  • 10h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB27,945
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG220,JL738)

  • 2019/04/2519:00
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 07:50
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 10h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL737,PG219)

  • 2019/04/2910:00
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2019/04/29 18:15
  • เชียงใหม่
  • 10h 15m