1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ
เชียงใหม่(CNX)กรุงเทพ(BKK)

ต่อคน / ค่าใช้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมจะไม่รวม

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB3,451

กรองตามสายการบิน

WEการบินไทยสมายล์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB2,322
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  การบินไทยสมายล์ WE165)

  • 2019/04/2517:25
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 18:40
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 15m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การบินไทยสมายล์ WE176)

  • 2019/04/2722:15
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 23:30
  • เชียงใหม่
  • 1h 15m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน เชียงใหม่⇔กรุงเทพ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เชียงใหม่ จาก กรุงเทพ(DMK) THB1,680~

เชียงใหม่ จาก กรุงเทพ(BKK) THB2,534~

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB3,927
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG222)

  • 2019/04/2506:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 08:20
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG215)

  • 2019/04/2708:00
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 09:20
  • เชียงใหม่
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB3,927
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG222)

  • 2019/04/2506:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 08:20
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG223)

  • 2019/04/2709:55
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 11:15
  • เชียงใหม่
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB3,927
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG222)

  • 2019/04/2506:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 08:20
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG225)

  • 2019/04/2714:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 15:50
  • เชียงใหม่
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB3,927
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG222)

  • 2019/04/2506:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 08:20
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG219)

  • 2019/04/2716:55
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 18:15
  • เชียงใหม่
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB3,927
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG218)

  • 2019/04/2514:40
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 16:05
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG215)

  • 2019/04/2708:00
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 09:20
  • เชียงใหม่
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB3,927
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG218)

  • 2019/04/2514:40
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 16:05
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG223)

  • 2019/04/2709:55
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 11:15
  • เชียงใหม่
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB3,927
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG218)

  • 2019/04/2514:40
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 16:05
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG225)

  • 2019/04/2714:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2019/04/27 15:50
  • เชียงใหม่
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด