1. หน้าหลัก
  2. ยุโรป
  3. ไอล์ออฟแมน

จุดที่ต้องตรวจสอบก่อนออกเดินทาง

ชื่ออย่างเป็นทางการ----
ประชากร----
เมืองหลวง----
รหัสประเทศ----
ภาษา----
รหัสประเทศ (สำหรับโทรศัพท์)----

ไอล์ออฟแมน มันเป็นเครื่องบินโดยประมาณจนกระทั่ง ---- คุณสามารถไปในเวลา ไอล์ออฟแมน ตรวจสอบสภาพอากาศสกุลเงินศาสนามารยาท ฯลฯ ไอล์ออฟแมน เพลิดเพลินไปกับการเดินทาง