1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ
เชียงใหม่(CNX)โตเกียว(TYO)

ต่อคน / ค่าใช้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมจะไม่รวม

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB27,673

กรองตามสายการบิน

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB20,207
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU206,MU271)

  • 2019/04/2514:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 20:55
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 28h 0m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU8726,MU205)

  • 2019/04/2919:25
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2019/04/30 (+1) 13:25
  • เชียงใหม่
  • 20h 0m

บนปฏิทิน เชียงใหม่⇔โตเกียว ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เชียงใหม่ จาก โตเกียว(HND) THB12,074~

เชียงใหม่ จาก โตเกียว(NRT) THB12,951~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB29,436
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH5983,NH808)

  • 2019/04/2520:50
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 08:40
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 9h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1925,NH5963)

  • 2019/04/2923:35
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2019/04/30 (+1) 09:15
  • เชียงใหม่
  • 11h 40m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB31,328
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5976,JL32)

  • 2019/04/2506:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 17:55
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 9h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL31,PG219)

  • 2019/04/2911:20
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2019/04/29 18:15
  • เชียงใหม่
  • 8h 55m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB31,328
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG222,JL32)

  • 2019/04/2506:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 17:55
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 9h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL31,JL5993)

  • 2019/04/2911:20
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2019/04/29 18:15
  • เชียงใหม่
  • 8h 55m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB31,328
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG222,JL32)

  • 2019/04/2506:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 17:55
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 9h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL31,PG219)

  • 2019/04/2911:20
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2019/04/29 18:15
  • เชียงใหม่
  • 8h 55m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB31,328
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG222,JL32)

  • 2019/04/2506:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 17:55
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 9h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL31,JL5789)

  • 2019/04/2911:20
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2019/04/29 22:55
  • เชียงใหม่
  • 13h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB31,328
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5976,JL32)

  • 2019/04/2506:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 17:55
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 9h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL31,JL5993)

  • 2019/04/2911:20
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2019/04/29 18:15
  • เชียงใหม่
  • 8h 55m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB31,328
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5976,JL32)

  • 2019/04/2506:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 17:55
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 9h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL31,JL5789)

  • 2019/04/2911:20
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2019/04/29 22:55
  • เชียงใหม่
  • 13h 35m