1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ
เชียงใหม่(CNX)โซล(SEL)

ต่อคน / ค่าใช้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมจะไม่รวม

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB19,474
 • THB16,573

กรองตามสายการบิน

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB11,474
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX5233,CX412)

  • 2019/04/2518:20
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 05:55
  • อินชอน
  • 9h 35m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX415,KA232)

  • 2019/04/2908:40
  • อินชอน
  • 2019/04/29 17:20
  • เชียงใหม่
  • 10h 40m

บนปฏิทิน เชียงใหม่⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เชียงใหม่ จาก โซล(ICN) THB9,214~

เชียงใหม่ จาก โซล(GMP) THB11,649~

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB11,474
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX5233,CX412)

  • 2019/04/2518:20
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 05:55
  • อินชอน
  • 9h 35m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX421,KA232)

  • 2019/04/2909:10
  • อินชอน
  • 2019/04/29 17:20
  • เชียงใหม่
  • 10h 10m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB11,474
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX5233,CX412)

  • 2019/04/2518:20
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 05:55
  • อินชอน
  • 9h 35m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX417,KA232)

  • 2019/04/2910:15
  • อินชอน
  • 2019/04/29 17:20
  • เชียงใหม่
  • 9h 5m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB11,474
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงดรากอนแอร์ไลน์ KA233,CX412)

  • 2019/04/2518:20
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 05:55
  • อินชอน
  • 9h 35m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX415,CX5232)

  • 2019/04/2908:40
  • อินชอน
  • 2019/04/29 17:20
  • เชียงใหม่
  • 10h 40m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB11,474
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงดรากอนแอร์ไลน์ KA233,CX412)

  • 2019/04/2518:20
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 05:55
  • อินชอน
  • 9h 35m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX415,KA232)

  • 2019/04/2908:40
  • อินชอน
  • 2019/04/29 17:20
  • เชียงใหม่
  • 10h 40m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB11,474
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงดรากอนแอร์ไลน์ KA233,CX412)

  • 2019/04/2518:20
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 05:55
  • อินชอน
  • 9h 35m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX421,CX5232)

  • 2019/04/2909:10
  • อินชอน
  • 2019/04/29 17:20
  • เชียงใหม่
  • 10h 10m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB11,474
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงดรากอนแอร์ไลน์ KA233,CX412)

  • 2019/04/2518:20
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 05:55
  • อินชอน
  • 9h 35m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX421,KA232)

  • 2019/04/2909:10
  • อินชอน
  • 2019/04/29 17:20
  • เชียงใหม่
  • 10h 10m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB11,474
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงดรากอนแอร์ไลน์ KA233,CX412)

  • 2019/04/2518:20
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 05:55
  • อินชอน
  • 9h 35m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX417,CX5232)

  • 2019/04/2910:15
  • อินชอน
  • 2019/04/29 17:20
  • เชียงใหม่
  • 9h 5m