1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ
เชียงใหม่(CNX)ฟูกุโอกะ(FUK)

ต่อคน / ค่าใช้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมจะไม่รวม

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB40,198
 • THB76,287

กรองตามสายการบิน

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ THB29,500
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  จูนเยาแอร์ไลน์ HO1326,MU531)

  • 2019/04/2523:20
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 20:50
  • ฟูกุโอกะ
  • 19h 30m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5088,HO1325)

  • 2019/04/2918:15
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/04/30 (+1) 22:20
  • เชียงใหม่
  • 30h 5m

บนปฏิทิน เชียงใหม่⇔ฟูกุโอกะ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เชียงใหม่ จาก ฟูกุโอกะ(FUK) THB12,152~

TGการบิินไทย

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB64,149
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG111,TG648)

  • 2019/04/2515:10
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 08:00
  • ฟูกุโอกะ
  • 14h 50m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG649,TG116)

  • 2019/04/2911:35
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/04/29 18:30
  • เชียงใหม่
  • 8h 55m

TGการบิินไทย

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB64,149
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG111,TG648)

  • 2019/04/2515:10
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 08:00
  • ฟูกุโอกะ
  • 14h 50m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG649,TG120)

  • 2019/04/2911:35
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/04/29 20:00
  • เชียงใหม่
  • 10h 25m

TGการบิินไทย

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB64,149
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG117,TG648)

  • 2019/04/2519:20
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 08:00
  • ฟูกุโอกะ
  • 10h 40m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG649,TG116)

  • 2019/04/2911:35
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/04/29 18:30
  • เชียงใหม่
  • 8h 55m

TGการบิินไทย

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB64,149
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG117,TG648)

  • 2019/04/2519:20
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 08:00
  • ฟูกุโอกะ
  • 10h 40m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG649,TG120)

  • 2019/04/2911:35
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/04/29 20:00
  • เชียงใหม่
  • 10h 25m

TGการบิินไทย

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB64,149
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG121,TG648)

  • 2019/04/2520:50
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 08:00
  • ฟูกุโอกะ
  • 9h 10m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG649,TG116)

  • 2019/04/2911:35
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/04/29 18:30
  • เชียงใหม่
  • 8h 55m

TGการบิินไทย

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB64,149
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG121,TG648)

  • 2019/04/2520:50
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 08:00
  • ฟูกุโอกะ
  • 9h 10m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG649,TG120)

  • 2019/04/2911:35
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/04/29 20:00
  • เชียงใหม่
  • 10h 25m

TGการบิินไทย

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB64,149
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG103,TG648)

  • 2019/04/2510:05
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/26 (+1) 08:00
  • ฟูกุโอกะ
  • 19h 55m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG649,TG116)

  • 2019/04/2911:35
  • ฟูกุโอกะ
  • 2019/04/29 18:30
  • เชียงใหม่
  • 8h 55m