1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ
เชียงใหม่(CNX)เกาะสมุย(USM)

ต่อคน / ค่าใช้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมจะไม่รวม

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB16,378
 • THB10,932

กรองตามสายการบิน

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB9,602
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG222,PG171)

  • 2019/04/2506:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 18:30
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 11h 35m
 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG241)

  • 2019/04/2710:00
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/04/27 11:50
  • เชียงใหม่
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน เชียงใหม่⇔เกาะสมุย ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เชียงใหม่ จาก เกาะสมุย(USM) THB10,061~

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB9,602
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG222,PG183)

  • 2019/04/2506:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 19:50
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 12h 55m
 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG241)

  • 2019/04/2710:00
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/04/27 11:50
  • เชียงใหม่
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB9,602
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG222,PG187)

  • 2019/04/2506:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 20:20
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 13h 25m
 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG241)

  • 2019/04/2710:00
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/04/27 11:50
  • เชียงใหม่
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB9,602
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG222,PG189)

  • 2019/04/2506:55
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 20:35
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 13h 40m
 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG241)

  • 2019/04/2710:00
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/04/27 11:50
  • เชียงใหม่
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB9,602
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG218,PG183)

  • 2019/04/2514:40
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 19:50
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 5h 10m
 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG241)

  • 2019/04/2710:00
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/04/27 11:50
  • เชียงใหม่
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB9,602
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG218,PG187)

  • 2019/04/2514:40
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 20:20
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 5h 40m
 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG241)

  • 2019/04/2710:00
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/04/27 11:50
  • เชียงใหม่
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB9,602
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG218,PG189)

  • 2019/04/2514:40
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 20:35
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 5h 55m
 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG241)

  • 2019/04/2710:00
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/04/27 11:50
  • เชียงใหม่
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

PGบางกอกแอร์เวย์

ไป-กลับ / ราคาออนไลน์ มีการชำระเงินภายหลัง! THB9,602
วิธีการชำระเงิน
การชำระบัญชีบัตร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร Pay-easy Amazon Pay
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  บางกอกแอร์เวย์ PG218,PG199)

  • 2019/04/2514:40
  • เชียงใหม่
  • 2019/04/25 21:35
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 6h 55m
 • เส้นทาง 2

  บางกอกแอร์เวย์ PG241)

  • 2019/04/2710:00
  • สมุย (เกาะสมุย) (เกาะสมุย)
  • 2019/04/27 11:50
  • เชียงใหม่
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด