1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB24,119

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,059
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:3.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH390,NH6971)

  • 2020/11/1520:55
  • โยนาโกะ
  • 2020/11/16 (+1) 15:55
  • อินชอน
  • 19h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH385)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/17 16:35
  • โยนาโกะ
  • 7h 35m

บนปฏิทิน โยนาโกะ⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โยนาโกะ จาก โซล(GMP) THB16,769~

โยนาโกะ จาก โซล(ICN) THB16,775~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,119
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1088,NH6971)

  • 2020/11/1514:35
  • โยนาโกะ
  • 2020/11/16 (+1) 15:55
  • อินชอน
  • 25h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH385)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/17 16:35
  • โยนาโกะ
  • 7h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,059
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:3.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH390,NH6971)

  • 2020/11/1520:55
  • โยนาโกะ
  • 2020/11/16 (+1) 15:55
  • อินชอน
  • 19h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH387)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/17 19:50
  • โยนาโกะ
  • 10h 50m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,119
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1088,NH6971)

  • 2020/11/1514:35
  • โยนาโกะ
  • 2020/11/16 (+1) 15:55
  • อินชอน
  • 25h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH387)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/17 19:50
  • โยนาโกะ
  • 10h 50m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,729
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH388,NH6971)

  • 2020/11/1517:20
  • โยนาโกะ
  • 2020/11/16 (+1) 15:55
  • อินชอน
  • 22h 35m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH385)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/17 16:35
  • โยนาโกะ
  • 7h 35m

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,517
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH390,OZ101)

  • 2020/11/1520:55
  • โยนาโกะ
  • 2020/11/16 (+1) 15:55
  • อินชอน
  • 19h 0m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ102,NH385)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/17 16:35
  • โยนาโกะ
  • 7h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,729
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH388,NH6971)

  • 2020/11/1517:20
  • โยนาโกะ
  • 2020/11/16 (+1) 15:55
  • อินชอน
  • 22h 35m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH387)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/17 19:50
  • โยนาโกะ
  • 10h 50m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,059
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:3.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH390,NH6971)

  • 2020/11/1520:55
  • โยนาโกะ
  • 2020/11/16 (+1) 15:55
  • อินชอน
  • 19h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH383)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/18 (+1) 10:40
  • โยนาโกะ
  • 25h 40m