1. หน้าหลัก
  2. ยุโรป
  3. อาร์เมเนีย
  4. เยเรวาน

ภาพรวมของ เยเรวาน

เยเรวาน
ประชากร-
รหัสเมืองEVN
สายการบินยอดนิยม
  • แอโรฟลอต
  • แอร์ฟรานซ์
  • กาตาร์แอร์เวย์
เวลาเที่ยวบินประมาณ 10~13 ชั่วโมง
ข้อมูลเที่ยวบินจากเยเรวาน

สามารถเข้าถึงสูงสุด เยเรวาน ในเวลาประมาณ 10~13 โดยเครื่องบิน ค้นหาประวัติ เยเรวาน ล่วงหน้าเศรษฐกิจสภาพภูมิอากาศตัวเลือกการขนส่งที่สำคัญและเพลิดเพลินกับการเดินทาง เยเรวาน อย่างมีความหมาย