1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB16,912

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,913
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL294,JL95)

  • 2020/12/2414:45
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2020/12/24 22:15
  • กิมโป
  • 7h 30m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL293)

  • 2020/12/2707:55
  • กิมโป
  • 2020/12/27 14:00
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 6h 5m

บนปฏิทิน ยามากุจิ⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ยามากูชิอุเบะ จาก โซล(GMP) THB16,918~

ยามากูชิอุเบะ จาก โซล(ICN) THB17,330~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,913
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL292,JL93)

  • 2020/12/2410:25
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2020/12/24 18:15
  • กิมโป
  • 7h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL293)

  • 2020/12/2707:55
  • กิมโป
  • 2020/12/27 14:00
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 6h 5m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,510
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL294,JL95)

  • 2020/12/2414:45
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2020/12/24 22:15
  • กิมโป
  • 7h 30m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL92,JL295)

  • 2020/12/2712:10
  • กิมโป
  • 2020/12/27 18:25
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 6h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,510
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL292,JL93)

  • 2020/12/2410:25
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2020/12/24 18:15
  • กิมโป
  • 7h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL92,JL295)

  • 2020/12/2712:10
  • กิมโป
  • 2020/12/27 18:25
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 6h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,510
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL294,JL95)

  • 2020/12/2414:45
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2020/12/24 22:15
  • กิมโป
  • 7h 30m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL92,JL297)

  • 2020/12/2712:10
  • กิมโป
  • 2020/12/27 21:00
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 8h 50m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,913
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL292,JL95)

  • 2020/12/2410:25
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2020/12/24 22:15
  • กิมโป
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL293)

  • 2020/12/2707:55
  • กิมโป
  • 2020/12/27 14:00
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 6h 5m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,510
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL292,JL93)

  • 2020/12/2410:25
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2020/12/24 18:15
  • กิมโป
  • 7h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL92,JL297)

  • 2020/12/2712:10
  • กิมโป
  • 2020/12/27 21:00
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 8h 50m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,913
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL294,JL95)

  • 2020/12/2414:45
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2020/12/24 22:15
  • กิมโป
  • 7h 30m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL295)

  • 2020/12/2707:55
  • กิมโป
  • 2020/12/27 18:25
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 10h 30m