1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

ยามากุจิ(UBJ) ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)(LON)
ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)(LON) ยามากุจิ(UBJ)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB47,829
 • THB32,337

กรองตามสายการบิน

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,337
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL292,QR807,QR3)

  • 2021/02/1210:25
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2021/02/13 (+1) 12:25
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 35h 0m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR8,QR806,JL291)

  • 2021/02/1615:05
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2021/02/18 (+2) 09:50
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 33h 45m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,459
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL292,QR807,QR3)

  • 2021/02/1210:25
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2021/02/13 (+1) 12:25
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 35h 0m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR8,QR806,QR6067)

  • 2021/02/1615:05
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2021/02/18 (+2) 09:50
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 33h 45m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,337
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL292,QR807,QR7)

  • 2021/02/1210:25
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2021/02/13 (+1) 13:30
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 36h 5m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR8,QR806,JL291)

  • 2021/02/1615:05
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2021/02/18 (+2) 09:50
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 33h 45m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,337
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL292,QR807,QR3)

  • 2021/02/1210:25
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2021/02/13 (+1) 12:25
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 35h 0m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR4,QR806,JL291)

  • 2021/02/1613:55
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2021/02/18 (+2) 09:50
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 34h 55m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,459
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL292,QR807,QR7)

  • 2021/02/1210:25
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2021/02/13 (+1) 13:30
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 36h 5m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR8,QR806,QR6067)

  • 2021/02/1615:05
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2021/02/18 (+2) 09:50
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 33h 45m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,459
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL292,QR807,QR3)

  • 2021/02/1210:25
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2021/02/13 (+1) 12:25
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 35h 0m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR4,QR806,QR6067)

  • 2021/02/1613:55
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2021/02/18 (+2) 09:50
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 34h 55m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,337
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL292,QR807,QR7)

  • 2021/02/1210:25
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2021/02/13 (+1) 13:30
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 36h 5m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR4,QR806,JL291)

  • 2021/02/1613:55
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2021/02/18 (+2) 09:50
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 34h 55m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,459
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL292,QR807,QR7)

  • 2021/02/1210:25
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 2021/02/13 (+1) 13:30
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 36h 5m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR4,QR806,QR6067)

  • 2021/02/1613:55
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2021/02/18 (+2) 09:50
  • ยามากูชิอุเบะ
  • 34h 55m