1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB46,036

กรองตามสายการบิน

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,037
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN5920,VN205,VN350)

  • 2022/08/2412:15
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 2022/08/26 (+2) 08:20
  • ฟูกุโอกะ
  • 42h 5m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN351,VN208,VN921)

  • 2022/08/2810:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 2022/08/30 (+2) 11:25
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 50h 55m

บนปฏิทิน เวียงจันทน์⇔ฟูกุโอกะ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

วัตไต (เวียงจันทน์) จาก ฟูกุโอกะ(FUK) THB46,036~

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,037
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN5920,VN205,VN350)

  • 2022/08/2412:15
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 2022/08/26 (+2) 08:20
  • ฟูกุโอกะ
  • 42h 5m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN351,VN244,VN921)

  • 2022/08/2810:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 2022/08/30 (+2) 11:25
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 50h 55m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,037
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN5920,VN205,VN350)

  • 2022/08/2412:15
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 2022/08/26 (+2) 08:20
  • ฟูกุโอกะ
  • 42h 5m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN351,VN210,VN921)

  • 2022/08/2810:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 2022/08/30 (+2) 11:25
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 50h 55m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,037
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN5920,VN205,VN350)

  • 2022/08/2412:15
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 2022/08/26 (+2) 08:20
  • ฟูกุโอกะ
  • 42h 5m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN351,VN246,VN921)

  • 2022/08/2810:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 2022/08/30 (+2) 11:25
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 50h 55m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,037
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN5920,VN205,VN350)

  • 2022/08/2412:15
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 2022/08/26 (+2) 08:20
  • ฟูกุโอกะ
  • 42h 5m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN351,VN212,VN921)

  • 2022/08/2810:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 2022/08/30 (+2) 11:25
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 50h 55m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,037
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN5920,VN205,VN350)

  • 2022/08/2412:15
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 2022/08/26 (+2) 08:20
  • ฟูกุโอกะ
  • 42h 5m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN351,VN248,VN921)

  • 2022/08/2810:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 2022/08/30 (+2) 11:25
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 50h 55m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,037
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN5920,VN243,VN350)

  • 2022/08/2412:15
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 2022/08/26 (+2) 08:20
  • ฟูกุโอกะ
  • 42h 5m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN351,VN208,VN921)

  • 2022/08/2810:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 2022/08/30 (+2) 11:25
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 50h 55m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,037
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN5920,VN243,VN350)

  • 2022/08/2412:15
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 2022/08/26 (+2) 08:20
  • ฟูกุโอกะ
  • 42h 5m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN351,VN244,VN921)

  • 2022/08/2810:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 2022/08/30 (+2) 11:25
  • วัตไต (เวียงจันทน์)
  • 50h 55m