1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB20,985
 • THB36,321

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,986
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH322,NH6971)

  • 2020/11/1419:50
  • โทยามะ
  • 2020/11/15 (+1) 15:55
  • อินชอน
  • 20h 5m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH319)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/17 19:10
  • โทยามะ
  • 10h 10m

บนปฏิทิน โทยามะ⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โทยามะ จาก โซล(GMP) THB15,578~

โทยามะ จาก โซล(ICN) THB16,754~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,986
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH322,NH6971)

  • 2020/11/1419:50
  • โทยามะ
  • 2020/11/15 (+1) 15:55
  • อินชอน
  • 20h 5m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH315)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/18 (+1) 10:05
  • โทยามะ
  • 25h 5m

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,548
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH322,OZ101)

  • 2020/11/1419:50
  • โทยามะ
  • 2020/11/15 (+1) 15:55
  • อินชอน
  • 20h 5m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ102,NH319)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/17 19:10
  • โทยามะ
  • 10h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB36,322
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH322,NH985,NH6951)

  • 2020/11/1419:50
  • โทยามะ
  • 2020/11/15 (+1) 13:00
  • อินชอน
  • 17h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH319)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/17 19:10
  • โทยามะ
  • 10h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB36,376
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH316,NH3825,NH6951)

  • 2020/11/1410:45
  • โทยามะ
  • 2020/11/15 (+1) 13:00
  • อินชอน
  • 26h 15m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH319)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/17 19:10
  • โทยามะ
  • 10h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB36,376
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH316,NH3827,NH6951)

  • 2020/11/1410:45
  • โทยามะ
  • 2020/11/15 (+1) 13:00
  • อินชอน
  • 26h 15m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH319)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/17 19:10
  • โทยามะ
  • 10h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB36,376
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH316,NH3829,NH6951)

  • 2020/11/1410:45
  • โทยามะ
  • 2020/11/15 (+1) 13:00
  • อินชอน
  • 26h 15m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH319)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/17 19:10
  • โทยามะ
  • 10h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB36,322
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH322,NH985,NH6951)

  • 2020/11/1419:50
  • โทยามะ
  • 2020/11/15 (+1) 13:00
  • อินชอน
  • 17h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH315)

  • 2020/11/1709:00
  • อินชอน
  • 2020/11/18 (+1) 10:05
  • โทยามะ
  • 25h 5m