1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB28,001
 • THB39,481

กรองตามสายการบิน

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,017
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH316,PR421)

  • 2020/12/2310:45
  • โทยามะ
  • 2020/12/23 19:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 9h 45m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR422,NH319)

  • 2021/01/2208:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/01/22 19:10
  • โทยามะ
  • 9h 15m

บนปฏิทิน โทยามะ⇔มะนิลา ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โทยามะ จาก มะนิลา(MNL) THB21,755~

โนโตะ จาก มะนิลา(MNL) THB34,196~

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,002
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH312,PR427)

  • 2020/12/2307:10
  • โทยามะ
  • 2020/12/23 17:35
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 11h 25m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR422,NH319)

  • 2021/01/2208:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/01/22 19:10
  • โทยามะ
  • 9h 15m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,017
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH316,PR421)

  • 2020/12/2310:45
  • โทยามะ
  • 2020/12/23 19:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 9h 45m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR428,NH319)

  • 2021/01/2207:15
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/01/22 19:10
  • โทยามะ
  • 10h 55m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,017
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH316,PR421)

  • 2020/12/2310:45
  • โทยามะ
  • 2020/12/23 19:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 9h 45m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR422,NH321)

  • 2021/01/2208:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/01/22 20:50
  • โทยามะ
  • 10h 55m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,002
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH312,PR427)

  • 2020/12/2307:10
  • โทยามะ
  • 2020/12/23 17:35
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 11h 25m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR428,NH319)

  • 2021/01/2207:15
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/01/22 19:10
  • โทยามะ
  • 10h 55m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,002
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH312,PR427)

  • 2020/12/2307:10
  • โทยามะ
  • 2020/12/23 17:35
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 11h 25m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR422,NH321)

  • 2021/01/2208:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/01/22 20:50
  • โทยามะ
  • 10h 55m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,017
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH316,PR421)

  • 2020/12/2310:45
  • โทยามะ
  • 2020/12/23 19:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 9h 45m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR428,NH321)

  • 2021/01/2207:15
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/01/22 20:50
  • โทยามะ
  • 12h 35m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,017
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH312,PR421)

  • 2020/12/2307:10
  • โทยามะ
  • 2020/12/23 19:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 13h 20m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR422,NH319)

  • 2021/01/2208:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/01/22 19:10
  • โทยามะ
  • 9h 15m