1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB27,273
 • THB28,926

กรองตามสายการบิน

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,273
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH316,UA902)

  • 2021/01/1710:45
  • โทยามะ
  • 2021/01/17 06:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 15h 0m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA903,NH319)

  • 2021/01/2011:05
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/01/21 (+1) 19:10
  • โทยามะ
  • 13h 5m

บนปฏิทิน โทยามะ⇔โฮโนลูลู ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โทยามะ จาก โฮโนลูลู(HNL) THB27,273~

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,273
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH316,UA902)

  • 2021/01/1710:45
  • โทยามะ
  • 2021/01/17 06:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 15h 0m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA903,NH321)

  • 2021/01/2011:05
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/01/21 (+1) 20:50
  • โทยามะ
  • 14h 45m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,049
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH316,NH7024)

  • 2021/01/1710:45
  • โทยามะ
  • 2021/01/17 06:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 15h 0m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA903,NH319)

  • 2021/01/2011:05
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/01/21 (+1) 19:10
  • โทยามะ
  • 13h 5m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,049
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH316,UA902)

  • 2021/01/1710:45
  • โทยามะ
  • 2021/01/17 06:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 15h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7025,NH319)

  • 2021/01/2011:05
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/01/21 (+1) 19:10
  • โทยามะ
  • 13h 5m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,926
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH322,HA852,HA287)

  • 2021/01/1719:50
  • โทยามะ
  • 2021/01/17 14:59
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 14h 9m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,NH321)

  • 2021/01/2012:15
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/01/21 (+1) 20:50
  • โทยามะ
  • 13h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,049
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH316,NH7024)

  • 2021/01/1710:45
  • โทยามะ
  • 2021/01/17 06:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 15h 0m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA903,NH321)

  • 2021/01/2011:05
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/01/21 (+1) 20:50
  • โทยามะ
  • 14h 45m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,049
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH316,UA902)

  • 2021/01/1710:45
  • โทยามะ
  • 2021/01/17 06:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 15h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7025,NH321)

  • 2021/01/2011:05
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/01/21 (+1) 20:50
  • โทยามะ
  • 14h 45m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,825
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH316,NH7024)

  • 2021/01/1710:45
  • โทยามะ
  • 2021/01/17 06:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 15h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7025,NH319)

  • 2021/01/2011:05
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/01/21 (+1) 19:10
  • โทยามะ
  • 13h 5m