1. หน้าหลัก
  2. เอเชีย
  3. จีน
  4. เตียวเลี้ยว

ภาพรวมของ เตียวเลี้ยว

เตียวเลี้ยว
ประชากร-
รหัสเมืองTGO
สายการบินยอดนิยม
  • ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
  • แอร์ไชน่า
เวลาเที่ยวบินประมาณ 6~7 ชั่วโมง
ข้อมูลเที่ยวบินจากเตียวเลี้ยว

สามารถเข้าถึงสูงสุด เตียวเลี้ยว ในเวลาประมาณ 6~7 โดยเครื่องบิน ค้นหาประวัติ เตียวเลี้ยว ล่วงหน้าเศรษฐกิจสภาพภูมิอากาศตัวเลือกการขนส่งที่สำคัญและเพลิดเพลินกับการเดินทาง เตียวเลี้ยว อย่างมีความหมาย