1. หน้าหลัก
  2. ยุโรป
  3. จอร์เจีย
  4. ทบิลีซี

ภาพรวมของ ทบิลีซี

ประชากร-
รหัสเมืองTBS
สายการบินยอดนิยม
  • กาตาร์แอร์เวย์
  • เอมิเรตส์แอร์ไลน์
  • แอร์อัสตานา
เวลาเที่ยวบินประมาณ 9~19 ชั่วโมง
ข้อมูลเที่ยวบินจากทบิลีซี

สามารถเข้าถึงสูงสุด ทบิลีซี ในเวลาประมาณ 9~19 โดยเครื่องบิน ค้นหาประวัติ ทบิลีซี ล่วงหน้าเศรษฐกิจสภาพภูมิอากาศตัวเลือกการขนส่งที่สำคัญและเพลิดเพลินกับการเดินทาง ทบิลีซี อย่างมีความหมาย