1. หน้าหลัก
  2. เอเชีย
  3. อุซเบกิสถาน
  4. ทาชเคนต์

ภาพรวมของ ทาชเคนต์

ประชากร-
รหัสเมืองTAS
สายการบินยอดนิยม
  • เอเชียนาแอร์ไลน์
  • โคเรียนแอร์
  • อุซเบกิสถานแอร์เวย์
เวลาเที่ยวบินประมาณ 7~12 ชั่วโมง
ข้อมูลเที่ยวบินจากทาชเคนต์

สามารถเข้าถึงสูงสุด ทาชเคนต์ ในเวลาประมาณ 7~12 โดยเครื่องบิน ค้นหาประวัติ ทาชเคนต์ ล่วงหน้าเศรษฐกิจสภาพภูมิอากาศตัวเลือกการขนส่งที่สำคัญและเพลิดเพลินกับการเดินทาง ทาชเคนต์ อย่างมีความหมาย