1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB19,172

กรองตามสายการบิน

เจแปนแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,174
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL482,JL95)

  • 2023/05/2615:30
  • ทาคามัตสึ
  • 2023/05/26 22:00
  • กิมโป
  • 6h 30m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL479)

  • 2023/05/2807:55
  • กิมโป
  • 2023/05/28 13:05
  • ทาคามัตสึ
  • 5h 10m

บนปฏิทิน ทาคามัตสึ⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ทาคามัตสึ จาก โซล(GMP) THB19,172~ ทาคามัตสึ จาก โซล(ICN) THB21,334~

เจแปนแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,174
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL478,JL93)

  • 2023/05/2611:25
  • ทาคามัตสึ
  • 2023/05/26 18:00
  • กิมโป
  • 6h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL479)

  • 2023/05/2807:55
  • กิมโป
  • 2023/05/28 13:05
  • ทาคามัตสึ
  • 5h 10m

เจแปนแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,174
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL480,JL95)

  • 2023/05/2613:50
  • ทาคามัตสึ
  • 2023/05/26 22:00
  • กิมโป
  • 8h 10m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL479)

  • 2023/05/2807:55
  • กิมโป
  • 2023/05/28 13:05
  • ทาคามัตสึ
  • 5h 10m

เจแปนแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,174
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL482,JL95)

  • 2023/05/2615:30
  • ทาคามัตสึ
  • 2023/05/26 22:00
  • กิมโป
  • 6h 30m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL481)

  • 2023/05/2807:55
  • กิมโป
  • 2023/05/28 14:50
  • ทาคามัตสึ
  • 6h 55m

เจแปนแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,174
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL476,JL93)

  • 2023/05/2609:40
  • ทาคามัตสึ
  • 2023/05/26 18:00
  • กิมโป
  • 8h 20m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL479)

  • 2023/05/2807:55
  • กิมโป
  • 2023/05/28 13:05
  • ทาคามัตสึ
  • 5h 10m

เจแปนแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,174
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL478,JL93)

  • 2023/05/2611:25
  • ทาคามัตสึ
  • 2023/05/26 18:00
  • กิมโป
  • 6h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL481)

  • 2023/05/2807:55
  • กิมโป
  • 2023/05/28 14:50
  • ทาคามัตสึ
  • 6h 55m

เจแปนแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,174
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL480,JL95)

  • 2023/05/2613:50
  • ทาคามัตสึ
  • 2023/05/26 22:00
  • กิมโป
  • 8h 10m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL481)

  • 2023/05/2807:55
  • กิมโป
  • 2023/05/28 14:50
  • ทาคามัตสึ
  • 6h 55m

เจแปนแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,174
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL476,JL93)

  • 2023/05/2609:40
  • ทาคามัตสึ
  • 2023/05/26 18:00
  • กิมโป
  • 8h 20m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL481)

  • 2023/05/2807:55
  • กิมโป
  • 2023/05/28 14:50
  • ทาคามัตสึ
  • 6h 55m