1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

ทาคามัตสึ(TAK) ลอสแอนเจลิส(LAX)
ลอสแอนเจลิส(LAX) ทาคามัตสึ(TAK)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB46,084
 • THB50,622

กรองตามสายการบิน

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,084
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL476,AA170)

  • 2020/09/1809:40
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/09/18 05:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 15m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL477)

  • 2020/09/2201:05
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 10:45
  • ทาคามัตสึ
  • 17h 40m

บนปฏิทิน ทาคามัตสึ⇔ลอสแอนเจลิส ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ทาคามัตสึ จาก ลอสแอนเจลิส(LAX) THB30,764~

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,173
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL476,AA170)

  • 2020/09/1809:40
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/09/18 05:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 15m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7015,JL477)

  • 2020/09/2201:05
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 10:45
  • ทาคามัตสึ
  • 17h 40m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,173
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL476,JL7016)

  • 2020/09/1809:40
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/09/18 05:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 15m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL477)

  • 2020/09/2201:05
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 10:45
  • ทาคามัตสึ
  • 17h 40m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,261
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL476,JL7016)

  • 2020/09/1809:40
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/09/18 05:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 15m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7015,JL477)

  • 2020/09/2201:05
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 10:45
  • ทาคามัตสึ
  • 17h 40m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,558
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL476,AA170)

  • 2020/09/1809:40
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/09/18 05:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 15m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA8453,JL487)

  • 2020/09/2214:10
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 21:30
  • ทาคามัตสึ
  • 15h 20m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,647
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL476,AA170)

  • 2020/09/1809:40
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/09/18 05:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 15m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL15,JL487)

  • 2020/09/2214:10
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 21:30
  • ทาคามัตสึ
  • 15h 20m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,647
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL476,JL7016)

  • 2020/09/1809:40
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/09/18 05:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 15m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA8453,JL487)

  • 2020/09/2214:10
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 21:30
  • ทาคามัตสึ
  • 15h 20m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,735
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL476,JL7016)

  • 2020/09/1809:40
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/09/18 05:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 15m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL15,JL487)

  • 2020/09/2214:10
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 21:30
  • ทาคามัตสึ
  • 15h 20m