1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB20,725

กรองตามสายการบิน

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,726
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH534,UA197)

  • 2020/10/1009:35
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/10/10 21:50
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 11h 15m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA196,NH531)

  • 2020/10/1312:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2020/10/14 (+1) 08:50
  • ทาคามัตสึ
  • 21h 35m

บนปฏิทิน ทาคามัตสึ⇔กวม ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ทาคามัตสึ จาก กวม(GUM) THB20,725~

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,726
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH534,UA197)

  • 2020/10/1009:35
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/10/10 21:50
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 11h 15m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA196,NH533)

  • 2020/10/1312:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2020/10/14 (+1) 10:55
  • ทาคามัตสึ
  • 23h 40m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,726
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH540,UA197)

  • 2020/10/1019:35
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/10/11 (+1) 21:50
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 25h 15m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA196,NH531)

  • 2020/10/1312:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2020/10/14 (+1) 08:50
  • ทาคามัตสึ
  • 21h 35m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,726
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH538,UA197)

  • 2020/10/1017:50
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/10/11 (+1) 21:50
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 27h 0m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA196,NH531)

  • 2020/10/1312:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2020/10/14 (+1) 08:50
  • ทาคามัตสึ
  • 21h 35m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,726
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH540,UA197)

  • 2020/10/1019:35
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/10/11 (+1) 21:50
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 25h 15m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA196,NH533)

  • 2020/10/1312:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2020/10/14 (+1) 10:55
  • ทาคามัตสึ
  • 23h 40m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,726
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH538,UA197)

  • 2020/10/1017:50
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/10/11 (+1) 21:50
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 27h 0m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA196,NH533)

  • 2020/10/1312:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2020/10/14 (+1) 10:55
  • ทาคามัตสึ
  • 23h 40m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,516
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH534,NH6458)

  • 2020/10/1009:35
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/10/10 21:50
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 11h 15m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6457,NH531)

  • 2020/10/1312:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2020/10/14 (+1) 08:50
  • ทาคามัตสึ
  • 21h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,516
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH534,NH6458)

  • 2020/10/1009:35
  • ทาคามัตสึ
  • 2020/10/10 21:50
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 11h 15m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6457,NH533)

  • 2020/10/1312:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2020/10/14 (+1) 10:55
  • ทาคามัตสึ
  • 23h 40m