1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB15,340

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,372
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL478,JL969)

  • 2021/01/0611:55
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/06 21:00
  • ปูซาน
  • 9h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL960,JL6131)

  • 2021/01/0807:40
  • ปูซาน
  • 2021/01/08 14:55
  • ทาคามัตสึ
  • 7h 15m

บนปฏิทิน ทาคามัตสึ⇔ปูซาน ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ทาคามัตสึ จาก ปูซาน(PUS) THB15,340~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,342
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL478,JL969)

  • 2021/01/0611:55
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/06 21:00
  • ปูซาน
  • 9h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL958,JL487)

  • 2021/01/0814:05
  • ปูซาน
  • 2021/01/08 21:40
  • ทาคามัตสึ
  • 7h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,342
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL478,JL969)

  • 2021/01/0611:55
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/06 21:00
  • ปูซาน
  • 9h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL960,JL483)

  • 2021/01/0807:40
  • ปูซาน
  • 2021/01/08 16:55
  • ทาคามัตสึ
  • 9h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,372
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL476,JL969)

  • 2021/01/0609:45
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/06 21:00
  • ปูซาน
  • 11h 15m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL960,JL6131)

  • 2021/01/0807:40
  • ปูซาน
  • 2021/01/08 14:55
  • ทาคามัตสึ
  • 7h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,342
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL476,JL969)

  • 2021/01/0609:45
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/06 21:00
  • ปูซาน
  • 11h 15m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL958,JL487)

  • 2021/01/0814:05
  • ปูซาน
  • 2021/01/08 21:40
  • ทาคามัตสึ
  • 7h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,342
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL476,JL969)

  • 2021/01/0609:45
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/06 21:00
  • ปูซาน
  • 11h 15m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL960,JL483)

  • 2021/01/0807:40
  • ปูซาน
  • 2021/01/08 16:55
  • ทาคามัตสึ
  • 9h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,372
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL474,JL969)

  • 2021/01/0607:25
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/06 21:00
  • ปูซาน
  • 13h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL960,JL6131)

  • 2021/01/0807:40
  • ปูซาน
  • 2021/01/08 14:55
  • ทาคามัตสึ
  • 7h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,372
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL478,JL969)

  • 2021/01/0611:55
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/06 21:00
  • ปูซาน
  • 9h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL960,JL6133)

  • 2021/01/0807:40
  • ปูซาน
  • 2021/01/08 19:25
  • ทาคามัตสึ
  • 11h 45m