1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB19,345
 • THB74,987

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,346
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH536,NH963)

  • 2021/01/1613:35
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/16 20:35
  • กรุงปักกิ่ง
  • 8h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH956,NH539)

  • 2021/01/2210:15
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2021/01/22 21:25
  • ทาคามัตสึ
  • 10h 10m

บนปฏิทิน ทาคามัตสึ⇔ปักกิ่ง ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ทาคามัตสึ จาก ปักกิ่ง(PEK) THB19,345~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,361
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH536,NH955)

  • 2021/01/1613:35
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/16 21:40
  • กรุงปักกิ่ง
  • 9h 5m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH956,NH539)

  • 2021/01/2210:15
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2021/01/22 21:25
  • ทาคามัตสึ
  • 10h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,346
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH536,NH963)

  • 2021/01/1613:35
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/16 20:35
  • กรุงปักกิ่ง
  • 8h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH964,NH539)

  • 2021/01/2208:25
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2021/01/22 21:25
  • ทาคามัตสึ
  • 12h 0m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,361
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH536,NH955)

  • 2021/01/1613:35
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/16 21:40
  • กรุงปักกิ่ง
  • 9h 5m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH964,NH539)

  • 2021/01/2208:25
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2021/01/22 21:25
  • ทาคามัตสึ
  • 12h 0m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,346
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH534,NH963)

  • 2021/01/1609:35
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/16 20:35
  • กรุงปักกิ่ง
  • 12h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH956,NH539)

  • 2021/01/2210:15
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2021/01/22 21:25
  • ทาคามัตสึ
  • 10h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,361
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH534,NH955)

  • 2021/01/1609:35
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/16 21:40
  • กรุงปักกิ่ง
  • 13h 5m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH956,NH539)

  • 2021/01/2210:15
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2021/01/22 21:25
  • ทาคามัตสึ
  • 10h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,346
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH534,NH963)

  • 2021/01/1609:35
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/16 20:35
  • กรุงปักกิ่ง
  • 12h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH964,NH539)

  • 2021/01/2208:25
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2021/01/22 21:25
  • ทาคามัตสึ
  • 12h 0m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,346
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH532,NH963)

  • 2021/01/1607:35
  • ทาคามัตสึ
  • 2021/01/16 20:35
  • กรุงปักกิ่ง
  • 14h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH956,NH539)

  • 2021/01/2210:15
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2021/01/22 21:25
  • ทาคามัตสึ
  • 10h 10m