1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB16,389

กรองตามสายการบิน

SQสิงคโปร์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,391
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ8499,SQ638)

  • 2021/06/0710:15
  • สุราบายา (จูอันดา)
  • 2021/06/08 (+1) 08:00
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 19h 45m
 • เส้นทาง 2

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ637,SQ8498)

  • 2021/06/1510:10
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2021/06/16 (+1) 09:35
  • สุราบายา (จูอันดา)
  • 25h 25m

GAการูดาอินโดนีเซีย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,189
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  การูดาอินโดนีเซีย GA325,GA9150)

  • 2021/06/0718:40
  • สุราบายา (จูอันดา)
  • 2021/06/08 (+1) 16:20
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 19h 40m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL139,GA889,GA326)

  • 2021/06/1519:15
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2021/06/16 (+1) 21:10
  • สุราบายา (จูอันดา)
  • 27h 55m

GAการูดาอินโดนีเซีย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,189
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  การูดาอินโดนีเซีย GA321,GA9150)

  • 2021/06/0716:05
  • สุราบายา (จูอันดา)
  • 2021/06/08 (+1) 16:20
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 22h 15m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL139,GA889,GA326)

  • 2021/06/1519:15
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2021/06/16 (+1) 21:10
  • สุราบายา (จูอันดา)
  • 27h 55m

GAการูดาอินโดนีเซีย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,189
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  การูดาอินโดนีเซีย GA313,GA9150)

  • 2021/06/0711:25
  • สุราบายา (จูอันดา)
  • 2021/06/08 (+1) 16:20
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 26h 55m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL139,GA889,GA326)

  • 2021/06/1519:15
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2021/06/16 (+1) 21:10
  • สุราบายา (จูอันดา)
  • 27h 55m

GAการูดาอินโดนีเซีย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,189
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  การูดาอินโดนีเซีย GA305,GA9150)

  • 2021/06/0706:15
  • สุราบายา (จูอันดา)
  • 2021/06/08 (+1) 16:20
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 32h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL139,GA889,GA326)

  • 2021/06/1519:15
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2021/06/16 (+1) 21:10
  • สุราบายา (จูอันดา)
  • 27h 55m