1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB12,886
 • THB25,507

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,886
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802)

  • 2021/06/1206:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/12 14:20
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 7h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH801)

  • 2021/07/1718:10
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2021/07/18 (+1) 00:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 7h 20m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน สิงคโปร์⇔โตเกียว ตรวจสอบราคาต่ำสุด

สิงคโปร์ชางงี จาก โตเกียว(NRT) THB12,886~

สิงคโปร์ชางงี จาก โตเกียว(HND) THB13,360~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,361
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802)

  • 2021/06/1206:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/12 14:20
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 7h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH843)

  • 2021/07/1700:40
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2021/07/17 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 7h 0m
  • ไม่หยุด

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,361
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802)

  • 2021/06/1206:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/12 14:20
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 7h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH841)

  • 2021/07/1711:05
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2021/07/17 17:15
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 7h 10m
  • ไม่หยุด

SQสิงคโปร์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,887
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ634)

  • 2021/06/1213:55
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/12 21:50
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 6h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ637)

  • 2021/07/1710:10
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2021/07/17 16:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 7h 10m
  • ไม่หยุด

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,662
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL712)

  • 2021/06/1208:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/12 16:20
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 7h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL711)

  • 2021/07/1717:55
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2021/07/18 (+1) 00:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 7h 25m
  • ไม่หยุด

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,711
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL712)

  • 2021/06/1208:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/12 16:20
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 7h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL37)

  • 2021/07/1711:30
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2021/07/17 17:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 7h 10m
  • ไม่หยุด

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,725
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36)

  • 2021/06/1221:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/13 (+1) 05:50
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 7h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL711)

  • 2021/07/1717:55
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2021/07/18 (+1) 00:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 7h 25m
  • ไม่หยุด

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,773
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36)

  • 2021/06/1221:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/13 (+1) 05:50
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 7h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL37)

  • 2021/07/1711:30
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2021/07/17 17:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 7h 10m
  • ไม่หยุด