1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB22,011
 • THB47,601

กรองตามสายการบิน

SQสิงคโปร์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,013
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ600)

  • 2021/06/1008:00
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/10 15:35
  • อินชอน
  • 6h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ601)

  • 2021/07/2016:45
  • อินชอน
  • 2021/07/20 22:00
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 6h 15m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน สิงคโปร์⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

สิงคโปร์ชางงี จาก โซล(ICN) THB22,011~

สิงคโปร์ชางงี จาก โซล(GMP) THB47,601~

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB48,015
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ6790)

  • 2021/06/1008:00
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/10 15:35
  • อินชอน
  • 6h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ6789)

  • 2021/07/2016:45
  • อินชอน
  • 2021/07/20 22:00
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 6h 15m
  • ไม่หยุด

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB48,089
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH6971)

  • 2021/06/1022:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/11 (+1) 15:50
  • อินชอน
  • 16h 40m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH864,NH843)

  • 2021/07/2012:45
  • กิมโป
  • 2021/07/21 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 18h 55m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB48,089
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH6971)

  • 2021/06/1022:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/11 (+1) 15:50
  • อินชอน
  • 16h 40m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH864,NH841)

  • 2021/07/2012:45
  • กิมโป
  • 2021/07/21 (+1) 17:15
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 29h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,602
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH6971)

  • 2021/06/1006:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/11 (+1) 15:50
  • อินชอน
  • 32h 40m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH864,NH843)

  • 2021/07/2012:45
  • กิมโป
  • 2021/07/21 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 18h 55m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,602
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH6971)

  • 2021/06/1006:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/11 (+1) 15:50
  • อินชอน
  • 32h 40m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH864,NH841)

  • 2021/07/2012:45
  • กิมโป
  • 2021/07/21 (+1) 17:15
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 29h 30m

GAการูดาอินโดนีเซีย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB69,392
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ964,GA878)

  • 2021/06/1017:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/11 (+1) 08:30
  • อินชอน
  • 14h 10m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE645)

  • 2021/07/2018:40
  • อินชอน
  • 2021/07/20 23:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 6h 0m
  • ไม่หยุด

EKเอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB83,241
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK355,KE5952)

  • 2021/06/1021:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/06/11 (+1) 17:00
  • อินชอน
  • 18h 20m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE645)

  • 2021/07/2018:40
  • อินชอน
  • 2021/07/20 23:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 6h 0m
  • ไม่หยุด