1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB31,410
 • THB20,791

กรองตามสายการบิน

TKเตอร์กิชแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,792
 • เส้นทาง 1

  เตอร์กิชแอร์ไลน์ TK55,TK1821)

  • 2021/05/1623:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/17 (+1) 09:45
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 16h 15m
 • เส้นทาง 2

  เตอร์กิชแอร์ไลน์ TK1828,TK54)

  • 2021/05/2019:25
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/05/21 (+1) 17:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 16h 25m

บนปฏิทิน สิงคโปร์⇔ปารีส ตรวจสอบราคาต่ำสุด

สิงคโปร์ชางงี จาก ปารีส(CDG) THB20,791~

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,119
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR945,QR39)

  • 2021/05/1603:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/16 14:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 16h 55m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR40,QR946)

  • 2021/05/2016:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/05/21 (+1) 15:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 17h 40m

TKเตอร์กิชแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,792
 • เส้นทาง 1

  เตอร์กิชแอร์ไลน์ TK55,TK1821)

  • 2021/05/1623:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/17 (+1) 09:45
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 16h 15m
 • เส้นทาง 2

  เตอร์กิชแอร์ไลน์ TK1822,TK54)

  • 2021/05/2011:20
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/05/21 (+1) 17:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 24h 30m

TKเตอร์กิชแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,792
 • เส้นทาง 1

  เตอร์กิชแอร์ไลน์ TK55,TK1827)

  • 2021/05/1623:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/17 (+1) 18:00
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 24h 30m
 • เส้นทาง 2

  เตอร์กิชแอร์ไลน์ TK1828,TK54)

  • 2021/05/2019:25
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/05/21 (+1) 17:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 16h 25m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,119
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR947,QR39)

  • 2021/05/1621:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/17 (+1) 14:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 22h 40m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR40,QR946)

  • 2021/05/2016:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/05/21 (+1) 15:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 17h 40m

TKเตอร์กิชแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,967
 • เส้นทาง 1

  เตอร์กิชแอร์ไลน์ TK55,TK1821)

  • 2021/05/1623:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/17 (+1) 09:45
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 16h 15m
 • เส้นทาง 2

  เตอร์กิชแอร์ไลน์ TK7765,TK54)

  • 2021/05/2012:30
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/05/21 (+1) 17:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 23h 20m

TKเตอร์กิชแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,792
 • เส้นทาง 1

  เตอร์กิชแอร์ไลน์ TK55,TK1827)

  • 2021/05/1623:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/17 (+1) 18:00
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 24h 30m
 • เส้นทาง 2

  เตอร์กิชแอร์ไลน์ TK1822,TK54)

  • 2021/05/2011:20
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/05/21 (+1) 17:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 24h 30m

AFแอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,411
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF257)

  • 2021/05/1622:35
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/17 (+1) 05:55
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 13h 20m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF256)

  • 2021/05/2020:55
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/05/21 (+1) 15:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 12h 50m
  • ไม่หยุด