1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB32,909
 • THB13,601

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,602
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH37)

  • 2021/07/0506:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/07/05 19:10
  • โอซาก้า (อิตามิ)
  • 12h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH416,NH843)

  • 2021/09/2721:10
  • โกเบ
  • 2021/09/28 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 10h 30m

บนปฏิทิน สิงคโปร์⇔โอซาก้า ตรวจสอบราคาต่ำสุด

สิงคโปร์ชางงี จาก โอซาก้า(UKB) THB13,601~

สิงคโปร์ชางงี จาก โอซาก้า(ITM) THB13,675~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,729
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH37)

  • 2021/07/0506:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/07/05 19:10
  • โอซาก้า (อิตามิ)
  • 12h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH100,NH843)

  • 2021/09/2721:10
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2021/09/28 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 10h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,654
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH95)

  • 2021/07/0506:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/07/05 19:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 12h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH416,NH843)

  • 2021/09/2721:10
  • โกเบ
  • 2021/09/28 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 10h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,780
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH95)

  • 2021/07/0506:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/07/05 19:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 12h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH100,NH843)

  • 2021/09/2721:10
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2021/09/28 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 10h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,677
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH37)

  • 2021/07/0506:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/07/05 19:10
  • โอซาก้า (อิตามิ)
  • 12h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH40,NH843)

  • 2021/09/2720:20
  • โอซาก้า (อิตามิ)
  • 2021/09/28 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 11h 20m

บนปฏิทิน สิงคโปร์⇔โอซาก้า ตรวจสอบราคาต่ำสุด

สิงคโปร์ชางงี จาก โอซาก้า(KIX) THB13,727~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,602
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH39)

  • 2021/07/0506:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/07/05 20:15
  • โอซาก้า (อิตามิ)
  • 13h 5m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH416,NH843)

  • 2021/09/2721:10
  • โกเบ
  • 2021/09/28 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 10h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,729
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH39)

  • 2021/07/0506:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/07/05 20:15
  • โอซาก้า (อิตามิ)
  • 13h 5m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH100,NH843)

  • 2021/09/2721:10
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2021/09/28 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 10h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,602
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH41)

  • 2021/07/0506:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/07/05 20:35
  • โอซาก้า (อิตามิ)
  • 13h 25m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH416,NH843)

  • 2021/09/2721:10
  • โกเบ
  • 2021/09/28 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 10h 30m