1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB128,051
 • THB13,351

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,872
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH491)

  • 2021/08/2806:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/08/28 17:15
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 10h 5m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH496,NH843)

  • 2021/08/3017:05
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2021/08/31 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 14h 35m

บนปฏิทิน สิงคโปร์⇔นาโกย่า ตรวจสอบราคาต่ำสุด

สิงคโปร์ชางงี จาก นาโกย่า(NGO) THB13,351~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,872
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH493)

  • 2021/08/2806:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/08/28 18:25
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 11h 15m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH496,NH843)

  • 2021/08/3017:05
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2021/08/31 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 14h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,826
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH85)

  • 2021/08/2806:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/08/28 19:00
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH496,NH843)

  • 2021/08/3017:05
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2021/08/31 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 14h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,872
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH495)

  • 2021/08/2806:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/08/28 19:05
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 11h 55m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH496,NH843)

  • 2021/08/3017:05
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2021/08/31 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 14h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,872
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH491)

  • 2021/08/2806:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/08/28 17:15
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 10h 5m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH494,NH843)

  • 2021/08/3014:30
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2021/08/31 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 17h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,872
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH493)

  • 2021/08/2806:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/08/28 18:25
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 11h 15m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH494,NH843)

  • 2021/08/3014:30
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2021/08/31 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 17h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,826
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH85)

  • 2021/08/2806:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/08/28 19:00
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH494,NH843)

  • 2021/08/3014:30
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2021/08/31 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 17h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,872
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH495)

  • 2021/08/2806:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/08/28 19:05
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 11h 55m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH494,NH843)

  • 2021/08/3014:30
  • นาโกย่า (ชูบุ)
  • 2021/08/31 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 17h 10m