1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

สิงคโปร์(SIN) กัวลาลัมเปอร์(KUL)
กัวลาลัมเปอร์(KUL) สิงคโปร์(SIN)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB6,416
 • THB44,118

กรองตามสายการบิน

MIซิลค์แอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,417
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ซิลค์แอร์ MI5810)

  • 2021/12/0610:15
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/12/06 11:05
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 0h 50m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ซิลค์แอร์ MI5819)

  • 2021/12/1020:30
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2021/12/10 21:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน สิงคโปร์⇔กัวลาลัมเปอร์ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

สิงคโปร์ชางงี จาก กัวลาลัมเปอร์(KUL) THB6,416~

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,489
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH614)

  • 2021/12/0611:05
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/12/06 12:05
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH623)

  • 2021/12/1013:10
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2021/12/10 14:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,489
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH628)

  • 2021/12/0612:55
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/12/06 13:55
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH623)

  • 2021/12/1013:10
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2021/12/10 14:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,489
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH606)

  • 2021/12/0613:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/12/06 14:40
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH623)

  • 2021/12/1013:10
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2021/12/10 14:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,489
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH620)

  • 2021/12/0616:35
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/12/06 17:35
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH623)

  • 2021/12/1013:10
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2021/12/10 14:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,489
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH608)

  • 2021/12/0617:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/12/06 18:25
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH623)

  • 2021/12/1013:10
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2021/12/10 14:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,489
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH616)

  • 2021/12/0619:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/12/06 20:30
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH623)

  • 2021/12/1013:10
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2021/12/10 14:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,489
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH610)

  • 2021/12/0621:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/12/06 22:20
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH623)

  • 2021/12/1013:10
  • กัวลาลัมเปอร์
  • 2021/12/10 14:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด