1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB13,576
 • THB22,107

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,022
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH243)

  • 2021/05/1622:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/17 (+1) 10:20
  • ฟูกุโอกะ
  • 11h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH240,NH841)

  • 2021/05/2007:00
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/05/20 17:15
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 11h 15m

บนปฏิทิน สิงคโปร์⇔ฟูกุโอกะ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

สิงคโปร์ชางงี จาก ฟูกุโอกะ(FUK) THB13,576~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,022
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH3843)

  • 2021/05/1622:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/17 (+1) 11:05
  • ฟูกุโอกะ
  • 11h 55m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH240,NH841)

  • 2021/05/2007:00
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/05/20 17:15
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 11h 15m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,022
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH247)

  • 2021/05/1622:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/17 (+1) 11:35
  • ฟูกุโอกะ
  • 12h 25m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH240,NH841)

  • 2021/05/2007:00
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/05/20 17:15
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 11h 15m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,022
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH251)

  • 2021/05/1622:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/17 (+1) 13:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 14h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH240,NH841)

  • 2021/05/2007:00
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/05/20 17:15
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 11h 15m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,022
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH3847)

  • 2021/05/1622:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/17 (+1) 14:00
  • ฟูกุโอกะ
  • 14h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH240,NH841)

  • 2021/05/2007:00
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/05/20 17:15
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 11h 15m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,022
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH253)

  • 2021/05/1622:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/17 (+1) 14:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 15h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH240,NH841)

  • 2021/05/2007:00
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/05/20 17:15
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 11h 15m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,577
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH243)

  • 2021/05/1622:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/17 (+1) 10:20
  • ฟูกุโอกะ
  • 11h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH272,NH801)

  • 2021/05/2020:45
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/05/22 (+2) 00:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 28h 45m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,577
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH3843)

  • 2021/05/1622:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/17 (+1) 11:05
  • ฟูกุโอกะ
  • 11h 55m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH272,NH801)

  • 2021/05/2020:45
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/05/22 (+2) 00:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 28h 45m