1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

สิงคโปร์(SIN) เดนปาซาร์ (บาหลี)(DPS)
เดนปาซาร์ (บาหลี)(DPS) สิงคโปร์(SIN)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB7,879
 • THB13,801

กรองตามสายการบิน

KLเคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,880
 • เส้นทาง 1

  เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ KL835)

  • 2022/02/2717:35
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2022/02/27 20:20
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 2h 45m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ KL836)

  • 2022/03/0321:30
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 2022/03/04 (+1) 00:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2h 40m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน สิงคโปร์⇔เดนปาซาร์ (บาหลี) ตรวจสอบราคาต่ำสุด

สิงคโปร์ชางงี จาก เดนปาซาร์ (บาหลี)(DPS) THB7,879~

MIซิลค์แอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB9,867
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ซิลค์แอร์ MI5838)

  • 2022/02/2708:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2022/02/27 11:05
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 2h 45m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ซิลค์แอร์ MI5849)

  • 2022/03/0321:45
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 2022/03/04 (+1) 00:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2h 35m
  • ไม่หยุด

GAการูดาอินโดนีเซีย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,651
 • เส้นทาง 1

  การูดาอินโดนีเซีย GA9000)

  • 2022/02/2717:35
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2022/02/27 20:20
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 2h 45m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การูดาอินโดนีเซีย GA9001)

  • 2022/03/0321:30
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 2022/03/04 (+1) 00:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2h 40m
  • ไม่หยุด

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,802
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH628,MH853)

  • 2022/02/2712:55
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2022/02/27 18:25
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 5h 30m
 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH714,MH613)

  • 2022/03/0313:10
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 2022/03/03 18:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 5h 15m

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,802
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH628,MH853)

  • 2022/02/2712:55
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2022/02/27 18:25
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 5h 30m
 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH852,MH609)

  • 2022/03/0319:15
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 2022/03/04 (+1) 00:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 5h 15m

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,802
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH608,MH867)

  • 2022/02/2717:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2022/02/28 (+1) 00:05
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 6h 40m
 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH714,MH613)

  • 2022/03/0313:10
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 2022/03/03 18:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 5h 15m

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,802
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH608,MH867)

  • 2022/02/2717:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2022/02/28 (+1) 00:05
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 6h 40m
 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH852,MH609)

  • 2022/03/0319:15
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 2022/03/04 (+1) 00:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 5h 15m

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,802
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH614,MH853)

  • 2022/02/2711:05
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2022/02/27 18:25
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 7h 20m
 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH714,MH613)

  • 2022/03/0313:10
  • เดนปาซาร์ (งูระห์ไร บาหลี)
  • 2022/03/03 18:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 5h 15m