1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB9,207
 • THB18,692

กรองตามสายการบิน

TGการบิินไทย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB9,209
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG404)

  • 2021/10/2312:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/10/23 13:45
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2h 20m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG409)

  • 2021/10/2316:25
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/10/23 19:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2h 15m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน สิงคโปร์⇔กรุงเทพ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

สิงคโปร์ชางงี จาก กรุงเทพ(BKK) THB9,207~

SQสิงคโปร์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,507
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ706)

  • 2021/10/2307:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/10/23 08:35
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ711)

  • 2021/10/2318:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/10/23 21:55
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2h 25m
  • ไม่หยุด

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,693
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH614,MH5860)

  • 2021/10/2311:05
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/10/23 14:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 4h 25m
 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH783,MH611)

  • 2021/10/2317:15
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/10/24 (+1) 10:15
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 16h 0m

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,693
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH614,MH5860)

  • 2021/10/2311:05
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/10/23 14:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 4h 25m
 • เส้นทาง 2

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH783,MH627)

  • 2021/10/2317:15
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/10/24 (+1) 11:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 17h 10m

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,966
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH628,MH782)

  • 2021/10/2312:15
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/10/23 16:20
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 5h 5m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN606,VN651)

  • 2021/10/2319:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/10/24 (+1) 12:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 15h 40m

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,966
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH614,MH782)

  • 2021/10/2311:05
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/10/23 16:20
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 6h 15m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN606,VN651)

  • 2021/10/2319:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/10/24 (+1) 12:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 15h 40m

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,966
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH628,MH782)

  • 2021/10/2312:15
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/10/23 16:20
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 5h 5m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN606,VN657)

  • 2021/10/2319:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/10/24 (+1) 19:15
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 22h 45m

MHมาเลเซียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,966
 • เส้นทาง 1

  มาเลเซียแอร์ไลน์ MH614,MH782)

  • 2021/10/2311:05
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/10/23 16:20
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 6h 15m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN606,VN657)

  • 2021/10/2319:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/10/24 (+1) 19:15
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 22h 45m