1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB26,456
 • THB52,269

กรองตามสายการบิน

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,751
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3828,VN318)

  • 2022/07/0415:35
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/05 (+1) 07:35
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 14h 0m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN319,VN3829)

  • 2022/07/1510:00
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/07/15 20:25
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 12h 25m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,118
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN812,VN300)

  • 2022/07/0419:50
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/05 (+1) 08:00
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 10h 10m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN301,VN813)

  • 2022/07/1509:30
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/07/15 17:15
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 9h 45m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,647
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN812,VN300)

  • 2022/07/0419:50
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/05 (+1) 08:00
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 10h 10m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN319,VN3829)

  • 2022/07/1510:00
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/07/15 20:25
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 12h 25m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,457
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3828,VN318)

  • 2022/07/0415:35
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/05 (+1) 07:35
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 14h 0m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN319,VN133,VN813)

  • 2022/07/1510:00
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/07/16 (+1) 17:15
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 33h 15m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,457
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3828,VN318)

  • 2022/07/0415:35
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/05 (+1) 07:35
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 14h 0m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN319,VN6053,VN813)

  • 2022/07/1510:00
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/07/16 (+1) 17:15
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 33h 15m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,457
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3828,VN318)

  • 2022/07/0415:35
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/05 (+1) 07:35
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 14h 0m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN319,VN135,VN813)

  • 2022/07/1510:00
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/07/16 (+1) 17:15
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 33h 15m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,457
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3828,VN318)

  • 2022/07/0415:35
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/05 (+1) 07:35
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 14h 0m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN319,VN6057,VN813)

  • 2022/07/1510:00
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/07/16 (+1) 17:15
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 33h 15m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,457
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3828,VN318)

  • 2022/07/0415:35
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/05 (+1) 07:35
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 14h 0m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN319,VN105,VN813)

  • 2022/07/1510:00
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/07/16 (+1) 17:15
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 33h 15m