1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB47,208

กรองตามสายการบิน

เอเชียนาแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,761
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  แคมโบเดียอังกอร์แอร์ K6118,OZ740,OZ112)

  • 2022/06/1215:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/06/13 (+1) 10:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 17h 30m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ111,OZ739,K6105)

  • 2022/07/3110:50
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2022/08/01 (+1) 11:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 26h 10m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,210
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:5.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN3866,VN330)

  • 2022/06/1215:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/06/13 (+1) 06:40
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 13h 40m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN331,VN217,VN813)

  • 2022/07/3110:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2022/08/01 (+1) 19:05
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 34h 35m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,210
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:5.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN3866,VN330)

  • 2022/06/1215:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/06/13 (+1) 06:40
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 13h 40m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN331,VN6007,VN813)

  • 2022/07/3110:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2022/08/01 (+1) 19:05
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 34h 35m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,210
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:5.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN3866,VN330)

  • 2022/06/1215:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/06/13 (+1) 06:40
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 13h 40m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN331,VN219,VN813)

  • 2022/07/3110:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2022/08/01 (+1) 19:05
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 34h 35m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,210
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:5.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN3866,VN330)

  • 2022/06/1215:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/06/13 (+1) 06:40
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 13h 40m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN331,VN6013,VN813)

  • 2022/07/3110:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2022/08/01 (+1) 19:05
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 34h 35m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,210
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:5.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN3866,VN330)

  • 2022/06/1215:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/06/13 (+1) 06:40
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 13h 40m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN331,VN221,VN813)

  • 2022/07/3110:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2022/08/01 (+1) 19:05
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 34h 35m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,210
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:5.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN3866,VN330)

  • 2022/06/1215:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/06/13 (+1) 06:40
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 13h 40m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN331,VN6017,VN813)

  • 2022/07/3110:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2022/08/01 (+1) 19:05
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 34h 35m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,210
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:5.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN3866,VN330)

  • 2022/06/1215:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/06/13 (+1) 06:40
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 13h 40m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN331,VN267,VN813)

  • 2022/07/3110:30
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2022/08/01 (+1) 19:05
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 34h 35m