1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

เสียมราฐ(REP) โฮจิมินห์ซิตี(SGN)
โฮจิมินห์ซิตี(SGN) เสียมราฐ(REP)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB22,890

กรองตามสายการบิน

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,096
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN852)

  • 2022/05/3115:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/05/31 18:45
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 3h 45m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3855,VN3802)

  • 2022/06/0418:30
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2022/06/05 (+1) 14:25
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 19h 55m

บนปฏิทิน เสียมราฐ⇔โฮจิมินห์ซิตี ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เสียมเรียบ (อังกอร์) จาก โฮจิมินห์ซิตี(SGN) THB23,300~

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,891
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN852)

  • 2022/05/3115:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/05/31 18:45
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 3h 45m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN920,VN3802)

  • 2022/06/0416:20
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2022/06/05 (+1) 14:25
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 22h 5m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,301
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN3852)

  • 2022/05/3115:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/06/01 (+1) 07:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 16h 50m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3855,VN3802)

  • 2022/06/0418:30
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2022/06/05 (+1) 14:25
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 19h 55m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,096
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN3852)

  • 2022/05/3115:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/06/01 (+1) 07:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 16h 50m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN920,VN3802)

  • 2022/06/0416:20
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2022/06/05 (+1) 14:25
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 22h 5m

สิงคโปร์แอร์ไลน์ 飛行機 最安値สิงคโปร์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,258
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ165,SQ8534)

  • 2022/05/3116:10
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/06/01 (+1) 16:40
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 24h 30m
 • เส้นทาง 2

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ8535,SQ164)

  • 2022/06/0417:40
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2022/06/05 (+1) 09:50
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 16h 10m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,895
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN852)

  • 2022/05/3115:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/05/31 18:45
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 3h 45m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN224,VN3867,VN3802)

  • 2022/06/0422:00
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2022/06/06 (+2) 14:25
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 40h 25m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,895
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN852)

  • 2022/05/3115:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/05/31 18:45
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 3h 45m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN260,VN3867,VN3802)

  • 2022/06/0421:00
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2022/06/06 (+2) 14:25
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 41h 25m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,895
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN852)

  • 2022/05/3115:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/05/31 18:45
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 3h 45m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN220,VN3867,VN3802)

  • 2022/06/0420:00
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2022/06/06 (+2) 14:25
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 42h 25m