1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB23,801
 • THB23,111
 • THB23,580

กรองตามสายการบิน

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,581
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN920,VN611)

  • 2022/06/3015:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/01 (+1) 10:50
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 19h 50m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN606,VN813)

  • 2022/07/0819:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2022/07/09 (+1) 17:15
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 21h 45m

บนปฏิทิน เสียมราฐ⇔กรุงเทพ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เสียมเรียบ (อังกอร์) จาก กรุงเทพ(BKK) THB24,808~

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,112
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN3852,VN6801)

  • 2022/06/3015:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/01 (+1) 14:40
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 23h 40m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN606,VN813)

  • 2022/07/0819:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2022/07/09 (+1) 17:15
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 21h 45m

สิงคโปร์แอร์ไลน์ 飛行機 最安値สิงคโปร์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,803
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ165,SQ706)

  • 2022/06/3016:10
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/01 (+1) 08:35
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 16h 25m
 • เส้นทาง 2

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ8547,SQ166)

  • 2022/07/0810:50
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2022/07/09 (+1) 15:05
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 28h 15m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,112
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN3852,VN607)

  • 2022/06/3015:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/01 (+1) 18:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 27h 30m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN606,VN813)

  • 2022/07/0819:30
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2022/07/09 (+1) 17:15
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 21h 45m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,606
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN920,VN611)

  • 2022/06/3015:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/01 (+1) 10:50
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 19h 50m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN6800,VN813)

  • 2022/07/0815:25
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2022/07/09 (+1) 17:15
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 25h 50m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,137
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN3852,VN6801)

  • 2022/06/3015:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/01 (+1) 14:40
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 23h 40m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN6800,VN813)

  • 2022/07/0815:25
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2022/07/09 (+1) 17:15
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 25h 50m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,543
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN920,VN611)

  • 2022/06/3015:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/01 (+1) 10:50
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 19h 50m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN610,VN217,VN813)

  • 2022/07/0811:55
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2022/07/09 (+1) 17:15
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 29h 20m

เวียดนามแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เวียดนามแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,543
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN3809,VN920,VN611)

  • 2022/06/3015:00
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 2022/07/01 (+1) 10:50
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 19h 50m
 • เส้นทาง 2

  เวียดนามแอร์ไลน์ VN610,VN6007,VN813)

  • 2022/07/0811:55
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2022/07/09 (+1) 17:15
  • เสียมเรียบ (อังกอร์)
  • 29h 20m