1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB180,748

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB180,749
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH76,NH843)

  • 2021/05/2116:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/05/22 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 15h 25m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH53,NH1262)

  • 2021/05/2222:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/23 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 13h 10m

บนปฏิทิน ชิซึโอกะ⇔สิงคโปร์ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ชิซึโอกะ จาก สิงคโปร์(SIN) THB180,745~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB180,749
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH76,NH843)

  • 2021/05/2116:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/05/22 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 15h 25m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH4715,NH1262)

  • 2021/05/2222:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/23 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 13h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB180,749
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH78,NH843)

  • 2021/05/2116:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/05/22 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 15h 25m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH53,NH1262)

  • 2021/05/2222:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/23 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 13h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB180,749
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH78,NH843)

  • 2021/05/2116:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/05/22 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 15h 25m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH4715,NH1262)

  • 2021/05/2222:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/23 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 13h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB180,749
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH82,NH843)

  • 2021/05/2116:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/05/22 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 15h 25m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH53,NH1262)

  • 2021/05/2222:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/23 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 13h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB180,749
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH82,NH843)

  • 2021/05/2116:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/05/22 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 15h 25m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH4715,NH1262)

  • 2021/05/2222:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/23 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 13h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB180,749
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH4736,NH843)

  • 2021/05/2116:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/05/22 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 15h 25m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH53,NH1262)

  • 2021/05/2222:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/23 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 13h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB180,749
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH4736,NH843)

  • 2021/05/2116:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/05/22 (+1) 06:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 15h 25m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH4715,NH1262)

  • 2021/05/2222:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/05/23 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 13h 10m