1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB50,024

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB51,908
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH76,NH849)

  • 2021/03/2616:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/03/27 (+1) 05:00
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 14h 45m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH850,NH4715,NH1262)

  • 2021/03/3021:45
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/03/31 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 12h 35m

บนปฏิทิน ชิซึโอกะ⇔กรุงเทพ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ชิซึโอกะ จาก กรุงเทพ(BKK) THB50,024~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB51,908
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH76,NH849)

  • 2021/03/2616:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/03/27 (+1) 05:00
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 14h 45m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH850,NH53,NH1262)

  • 2021/03/3021:45
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/03/31 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 12h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB51,908
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH78,NH849)

  • 2021/03/2616:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/03/27 (+1) 05:00
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 14h 45m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH850,NH4715,NH1262)

  • 2021/03/3021:45
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/03/31 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 12h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB51,908
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH78,NH849)

  • 2021/03/2616:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/03/27 (+1) 05:00
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 14h 45m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH850,NH53,NH1262)

  • 2021/03/3021:45
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/03/31 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 12h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB51,908
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH4736,NH849)

  • 2021/03/2616:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/03/27 (+1) 05:00
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 14h 45m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH850,NH4715,NH1262)

  • 2021/03/3021:45
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/03/31 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 12h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB51,908
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH4736,NH849)

  • 2021/03/2616:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/03/27 (+1) 05:00
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 14h 45m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH850,NH53,NH1262)

  • 2021/03/3021:45
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/03/31 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 12h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB51,908
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH82,NH849)

  • 2021/03/2616:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/03/27 (+1) 05:00
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 14h 45m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH850,NH4715,NH1262)

  • 2021/03/3021:45
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/03/31 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 12h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB51,908
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1261,NH82,NH849)

  • 2021/03/2616:15
  • ชิซึโอกะ
  • 2021/03/27 (+1) 05:00
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 14h 45m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH850,NH53,NH1262)

  • 2021/03/3021:45
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2021/03/31 (+1) 12:20
  • ชิซึโอกะ
  • 12h 35m